Luatbaoloi.com

Luật Bảo Lợi là một thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực pháp luật để sử dụng độc quyền, mọi doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp tại sở tư pháp, sở kế hoạch đầu tư trùng tên thương hiệu đều có thể được yêu cầu đổi tên bất cứ lúc nào và phải bồi thường khi bị khởi kiện của chủ thương hiệu. Trang web Luatbaoloi.com đang được xây dựng nhằm giới thiệu về các thông tin doanh nghiệp như pháp luật về đầu tư, luật doanh nghiệp kinh doanh thương mại, sở hữu trí tuệ. luật tài chính ngân hàng, luật dân sự, luật hành chính, luật hình sự đối với pháp nhân. Khi truy cập vào website, người dùng sẽ thu được những thông tin bổ ích về các chính sách pháp luật về đầu tư doanh nghiệp ở Việt Nam, các văn bản pháp luật về các lĩnh vực có liên quan và các dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp. Luatbaoloi.com

Các dịch vụ cung cấp cho khách hàng của Luật bảo lợi:

1. Tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

+ Luật doanh nghiệp và giao dịch thương mại
+ Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ
+ Tư vấn pháp luật tài chính, ngân hàng
+ Dự án Tài chính
+ Tư vấn luật Thuế
+ Tư vấn đầu tư
+ Dự án Bất động sản, cơ sở hạ tầng và Xây dựng
+ Dự án cơ sở hạ tầng
+ Kinh doanh và Phân phối
+ Đăng ký doanh nghiệp
+ Đăng ký mã vạch tại Việt Nam 
+ Tư vấn pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội
+ Tư vấn kinh doanh thương mại
+ Tư vấn luật Lao động
+ Thương mại quốc tế
+ Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
+ Thu hồi công nợ cho doanh nghiệp
+ Tranh tụng Tòa án và Trọng Tài thương mại.

Tư vấn pháp luật dân sự:

+ Tư vấn luật dân sự, các giao dịch
+ Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
+ Tư vấn pháp luật đất đai
+ Giải quyết tranh chấp về dân sự
+ Đại diên tranh tụng tại Tòa án…

– Tư vấn pháp luật hình sự

+ Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại;
+ các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm;
+ Các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế;
+ Các tội phạm tham nhũng;
+ Các tội phạm khác về chức vụ;
+ Tư vấn luật các tội xâm phạm sở hữu, và các tội có liên quan;
+ Luật sư tham gia tranh tung tại Tòa án, bảo vệ cho bị can, bị cáo, người bị hại trong vụ án hình sự.

– Tư vấn pháp luật hành chính

+ Tư vấn khiếu nại hành chính
+ Tư vấn soạn thảo đơn từ
+ Tư vấn các thủ tục hành chính
+ Tư vấn giải quyết tranh chấp hành chính
+ Tham gia vào tranh tung tại Tòa án tỉnh