Luật đông tây thành lập doanh nghiệp

Luật đông tây thành lập doanh nghiệp là dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói nhằm giúp cho doanh nghiệp trong việc đăng ký doanh nghiệp, định hướng ban đầu.
– Quý khách sẽ nhận được từ dịch vụ tư vấn thành lập công ty: 
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế (Đồng thời là mã số xuất nhập khẩu, và mã số doanh nghiệp)
+ Giấy chứng nhận mẫu dấu công ty (Được đăng tải trên cổng thông tin quốc gia)
+ Dấu tròn công ty (Theo luật doanh nghiệp mới năm 2015, công ty có thể sở hữu nhiều dấu công ty)
+ Điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty.
1- Luật đông tây tư vấn miễn phí trước khi thành lập công ty 
 • Tư vấn sở hữu trí tuệ về tên doanh nghiệp;
 • Tư vấn về lựa chọn loại hình doanh nghiệp;
  Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, liên doanh… Ưu điểm và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp.
 • Tư vấn về vốn điều lệ cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh, có các bậc thuế chính cụ thể như sau:
BẬC THUẾ MÔN BÀI VỐN ĐĂNG KÝ MỨC THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM
Bậc thuế 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc thuế 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
Bậc thuế 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
Bậc thuế 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000
 • Tư vấn về cách đặt tên doanh nghiệp
  (cách đặt tên để tránh phải thay đổi lại tên nhiều lần)
 • Tư vấn về vốn, tỷ lệ vốn góp của các thành viên hoặc cổ đông của công ty, lựa chọn giám đốc
 • Tư vấn về ngành nghề đăng ký kinh doanh, lựa chọn ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, ngành nào là ngành có điều kiện
 • Tư vấn luật thuế doanh nghiệp khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Thông báo mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia
 • Lập sổ thành viên/ cổ đông
 • Tư vấn các quy định về thuế và các giấy tờ liên qua
 • Thực hiện hồ sơ khai thuế (kế toán thuế)
 • Soạn thảo hồ sơ Đăng ký mở tài khoản ngân hàng
 • In hóa đơn + thực hiện phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.
 • Đăng ký chữ ký số.

2- Thời gian thành lập công ty:
– Soạn hồ sơ thành lập trong vòng 02 ngày làm việc (từ ngày cung cấp đầy đủ tài liệu)
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 07 ngày làm việc (từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ)
– Nhận con dấu pháp nhân 04 ngày làm việc (từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

3- Phí dịch vụ thành lập công ty:
– Gói thời gian: 5 đến 7 ngày nhận Giấy CNĐK doanh nghiệp + con dấu: 3.000.000đ
– Gói thời gian: 3 ngày nhận Giấy CNĐK doanh nghiệp + con dấu: 3.600.000đ
– Gói thời gian: 2 ngày nhận Giấy CNĐK doanh nghiệp + con dấu: 5.150.000đ
– Gói thời gian: 1 ngày nhận Giấy CNĐK doanh nghiệp + con dấu: 5.650.000đ
Chưa bao gồm thuế 10% VAT).
Bao gồm: Đăng ký kinh doanh, Dấu liền mực, Giấy chứng nhận mẫu dấu, Mã số thuế công ty.
– Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin.
– Đăng ký chứng thư số để báo cáo Thuế điện tử… (Nếu yêu cầu).

Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn vì nguyên nhân khách quan, chúng tôi có trách nhiệm phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ.

4- Tài liệu cung cấp:  
Để thực hiên thủ tục thành lập doanh nghiệp, cần cung cấp giấy tờ sau:

+ Bản sao có chứng thực CMND (hoặc hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu Công ty.
(Download: Phiếu khai thông tin thành lập công ty để điền)

+ Ngành nghề cần đăng ký kinh doanh có điều kiện?
Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (hoặc TGĐ) hoặc của các cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề (Nếu có).
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh nghành nghề mà theo pháp luật quy định phải có vốn pháp định (Nếu có).

» Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp: