Luật sư Nguyễn Tiến Hòa

Luật sư Nguyễn Tiến Hòa là một thành viên sáng lập của công ty và chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước khi tham gia thành lập công ty, ông Hoà đã từng làm việc cho Investconsult Group. Qua quá trình làm việc tại đây, ông Hoà đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong lĩnh vực xác lập quyền đối với các đối tuợng sở hũu trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng và nhãn hiệu.

Lĩnh vực tư vấn
Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn hợp đồng
Tư vấn kinh doanh, thương mại

Tham gia khoá học đào tạo
Thạc sĩ Luật Kinh doanh Quốc tế, Đại học TLBU (Hàn Quốc).
Cử nhân Luật, Đại học quốc gia Hà Nội.
Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện tư pháp (2005-2006).

Thành viên
Hội luật gia Hà Nội
Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam

» Luật sư tư vấn luật dân sự