Trọng tài Thương mại

Trọng tài Thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại, do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của pháp luật Trọng tài thương mại Việt Nam, Trọng tài thương mại Quốc tế trong khuôn khổ của Hợp đồng thương mại.

Luật sư giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài. Văn phòng luật sư uy tín tại Hà Nội với luật sư giỏi giàu kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp các vụ...

Khi nào được yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thương mại?

Khi nào được yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thương mại? Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố...

Luật sư bảo vệ đương sự tại trung tâm trọng tài

Luật sư bảo vệ đương sự tại trung tâm trọng tài. Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại được tiến hành theo trình tự, thủ tục do các bên thỏa...

Thủ tục Rút gọn tại Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại HTA

Thủ tục Rút gọn tại Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại HTA. Thủ tục rút gọn tại Trung tâm trọng tài thương mại HTA không phải là một thủ tục tố tụng trọng tài độc lập, mà...

Điều khoản trọng tài mẫu

Điều khoản trọng tài mẫu của VIAC ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU __________ Tiếng Việt: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt...

Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có những ưu điểm gì? Khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài có rất nhiều ưu điện mà các bên có thể lựa chọn hình thức này: Thứ nhất,...

Lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Khi lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, Tòa án có hỗ trợ ra lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ quyền lợi của các bên tranh chấp không? Theo Điều 48 –...

Mẫu đơn khởi kiện bằng Trọng tài

Mẫu đơn khởi kiện bằng Trọng tài, gửi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án...

Quy định về thỏa thuận trọng tài thương mại

Quy định về thỏa thuận trọng tài thương mại. Khái niệm, hình thức, hiệu lực của thỏa thuận trọng tài thương mại như thế nào? Hiện nay, hình thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại (TTTM) nói...

Danh sách các tổ chức hoạt động trung tâm trọng tài thương mại tại...

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; ban hành Luật trọng tài thương mại Số: 54/2010/QH12 ngày...

Mức phí trọng tài khi giải quyết tại VIAC

Đề nghị cho biết mức phí trọng tài khi giải quyết tại VIAC Theo website của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, từ ngày 1/1/2012, VIAC sẽ...

Nộp phí trọng tài được thực hiện như thế nào?

Nộp phí trọng tài được thực hiện như thế nào? Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 35 Quy tắc VIAC, nếu các bên không có thoả thuận, Nguyên đơn phải nộp đủ phí trọng tài tại thời điểm nộp...

Thời hiệu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Thời hiệu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là bao lâu? Điều 33 – LTTTM 2010 quy định về thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, cụ thể như sau: Trừ trường hợp luật chuyên ngành...

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng trọng tài

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tố tụng trọng tài 1. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Theo quy định của Luật trọng tài thương mại thì các bên trong vụ...

Khác nhau giữa trọng tài và hòa giải

Trọng tài và hòa giải khác nhau như thế nào? Trong trọng tài, các bên sẽ lựa chọn trọng tài viên và các trọng tài viên sẽ giải quyết vụ tranh chấp, đưa ra quyết định trọng tài có...

Những tranh chấp có thể được giải quyết bằng trọng tài

Những tranh chấp nào có thể được giải quyết bằng trọng tài? Những tranh chấp nào có thể được giải quyết bằng trọng tài? Theo Điều 2 – Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010 (LTTTM 2010), trọng tài có...

Lựa chọn hình thức trọng tài để giải quyết tranh chấp?

Làm thế nào để có thể lựa chọn hình thức trọng tài để giải quyết tranh chấp? Để có thể đưa một tranh chấp lên trọng tài giải quyết thì giữa các bên phải có một thỏa thuận trọng tài. Thỏa...

Các trung tâm Trọng tài thương mại ở Việt Nam

Các trung tâm trọng tài thương mại ở Việt Nam. Hiện nay ở Việt Nam có các trung tâm trọng tài nào ở Việt Nan, bao nhiêu? Các trung tâm trọng tài thương mại ở Việt Nam: Luật trọng...

Bài viết mới