Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của pháp luật

Nộp phí trọng tài được thực hiện như thế nào?

Nộp phí trọng tài được thực hiện như thế nào? Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 35 Quy tắc VIAC, nếu các bên không...

Điều khoản trọng tài mẫu

Điều khoản trọng tài mẫu của VIAC ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU __________ Tiếng Việt: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này...

Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có những ưu điểm gì? Khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài có...

Quy định về thỏa thuận trọng tài thương mại

Quy định về thỏa thuận trọng tài thương mại. Khái niệm, hình thức, hiệu lực của thỏa thuận trọng tài thương mại như thế...

Danh sách các tổ chức hoạt động trung tâm trọng tài thương mại tại...

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều...

Luật sư bảo vệ đương sự tại trung tâm trọng tài

Luật sư bảo vệ đương sự tại trung tâm trọng tài. Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt...

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật trọng tài thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại

Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định Luật TTTM về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng của Tòa...

Luật trọng tài thương mại 2010

Luật trọng tài thương mại 2010 quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng...

Mẫu đơn khởi kiện bằng Trọng tài

Mẫu đơn khởi kiện bằng Trọng tài, gửi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ĐƠN KIỆN ....... ngày...... tháng ...... năm ............ Kính gửi: Trung...

Nghị định hướng dẫn luật trọng tài thương mại

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật trọng tài thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng trọng tài

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tố tụng trọng tài 1. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp...

Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003

Pháp lệnh của uỷ ban thường vụ Quốc hội số: 08/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003 về trọng tài thương mại UỶ BAN THƯỜNG...

Khác nhau giữa trọng tài và hòa giải

Trọng tài và hòa giải khác nhau như thế nào? Trong trọng tài, các bên sẽ lựa chọn trọng tài viên và các trọng tài...

Những tranh chấp có thể được giải quyết bằng trọng tài

Những tranh chấp nào có thể được giải quyết bằng trọng tài? Những tranh chấp nào có thể được giải quyết bằng trọng tài? Theo Điều...

Lựa chọn hình thức trọng tài để giải quyết tranh chấp?

Làm thế nào để có thể lựa chọn hình thức trọng tài để giải quyết tranh chấp? Để có thể đưa một tranh chấp lên...

Các trung tâm trọng tài ở Việt Nam

Hiện nay ở Việt Nam có các trung tâm trọng tài nào, bao nhiêu? Các trung tâm trọng tài ở Việt Nam: 1. Trung tâm trọng...

Đưa tranh chấp ra trọng tài giải quyết được không?

Liệu các bên có thể đưa tranh chấp ra trọng tài giải quyết trong trường hợp không có thỏa thuận trọng tài không? Theo Điều...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
62SubscribersSubscribe