Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của pháp luật

Luật sư bảo vệ đương sự tại trung tâm trọng tài

Luật sư bảo vệ đương sự tại trung tâm trọng tài. Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại được tiến hành theo trình tự, thủ tục do các bên thỏa...

Luật sư giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài

Luật sư giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài. Công ty luật uy tín tại Hà Nội với đội ngũ luật sư giỏi giàu kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp các vụ án...

Nộp phí trọng tài được thực hiện như thế nào?

Nộp phí trọng tài được thực hiện như thế nào? Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 35 Quy tắc VIAC, nếu các bên không có thoả thuận, Nguyên đơn phải nộp đủ phí trọng tài tại thời điểm nộp...

Điều khoản trọng tài mẫu

Điều khoản trọng tài mẫu của VIAC ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU __________ Tiếng Việt: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt...

Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có những ưu điểm gì? Khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài có rất nhiều ưu điện mà các bên có thể lựa chọn hình thức này: Thứ nhất,...

Lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Khi lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, Tòa án có hỗ trợ ra lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ quyền lợi của các bên tranh chấp không? Theo Điều 48 –...

Mẫu đơn khởi kiện bằng Trọng tài

Mẫu đơn khởi kiện bằng Trọng tài, gửi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ĐƠN KIỆN ....... ngày...... tháng ...... năm ............ Kính gửi: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam Tên doanh nghiệp (Nguyên đơn): ……………………………………………….... Địa chỉ: …………………………………………………………………..…………… ĐT:  ……………………………………………………………………….…………… Fax:...

Quy định về thỏa thuận trọng tài thương mại

Quy định về thỏa thuận trọng tài thương mại. Khái niệm, hình thức, hiệu lực của thỏa thuận trọng tài thương mại như thế nào? Hiện nay, hình thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại (TTTM) nói...

Danh sách các tổ chức hoạt động trung tâm trọng tài thương mại tại...

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; ban hành Luật trọng tài thương mại Số: 54/2010/QH12 ngày...

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật trọng tài thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số63/2011/NĐ-CP: Hà Nội, ngày 28 tháng...

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại

Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định Luật TTTM về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc. HỘI...

Thời hiệu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Thời hiệu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là bao lâu? Điều 33 – LTTTM 2010 quy định về thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, cụ thể như sau: Trừ trường hợp luật chuyên ngành...

Luật trọng tài thương mại 2010

Luật trọng tài thương mại 2010 quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách...

Nghị định hướng dẫn luật trọng tài thương mại

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật trọng tài thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28...

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng trọng tài

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tố tụng trọng tài 1. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Theo quy định của Luật trọng tài thương mại thì các bên trong vụ...

Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003

Pháp lệnh của uỷ ban thường vụ Quốc hội số: 08/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003 về trọng tài thương mại UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ********Số: 08/2003/PL-UBTVQH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Khác nhau giữa trọng tài và hòa giải

Trọng tài và hòa giải khác nhau như thế nào? Trong trọng tài, các bên sẽ lựa chọn trọng tài viên và các trọng tài viên sẽ giải quyết vụ tranh chấp, đưa ra quyết định trọng tài có tính...

Những tranh chấp có thể được giải quyết bằng trọng tài

Những tranh chấp nào có thể được giải quyết bằng trọng tài? Những tranh chấp nào có thể được giải quyết bằng trọng tài? Theo Điều 2 – Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010 (LTTTM 2010), trọng tài có...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
74SubscribersSubscribe
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com