Diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Mê Linh, Hà Nội

Diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Mê Linh, Hà Nội. theo Quyết Định 20/2017/QĐ-UBND về ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Tư vấn cách tính diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Hà Nội

Câu hỏi: Tôi ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội có 230 m2 đất, nay muốn tách thửa đất ra làm 3 phần thì có tách được không, có quy định diện tích  tối thiểu để tách là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn. 

Tư vấn tách thửa đất thì cần diện tích tối thiểu là bao nhiêu?

1. Phân loại các xã theo điểm 14, Mục lục của Quyết Định 20/2017/QĐ-UBND thì Huyện Mê Linh là: tất cả các xã thuộc vùng đồng bằng.

2. Hạn mức giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở theo hạn mức giao đất ở tại Điều 3:
Hạn mức giao đất ở tái định cư; giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định:

Khu vực Các xã vùng đồng bằng có Mức tối thiểu: 80 m2, Mức tối đa: 180 m2

3. Về điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và việc quản lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu tại Điều 5:

Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;

Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) quy định tại Điều 3 Quy định này đối với các xã còn lại.

Hạn mức tối thiểu tách thửa của thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội có diện tích là: 50% x 80m2 = 40 m2, cạnh giáp mặt đường không nhỏ hơn 3m.

Như vậy, đất của bạn đáp ứng được diện tích lớn hơn = 40 m2 có canh giáp đường không nhỏ hơn 3 mét là có thể tách thửa được. 

» Hạn mức tách thửa đất 63 tỉnh thành

» Để được tách thửa đất ở Hà Nội cần những điều kiện gì?