Để được tách thửa đất ở Hà Nội cần những điều kiện gì?

Để được tách thửa đất ở Hà Nội cần những điều kiện gì? Tôi muốn tách thửa đất tại Hà Nội thì cần những điều kiện gì, được quy định trong văn bản nào? Có cần phụ thuộc vào diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở Hà Nội không?

Tư vấn để được tách thửa đất ở Hà Nội cần những điều kiện gì?

Cơ sở pháp lý: Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

1. Điều kiện tách thửa đất ở Hà Nội

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; diện tích, kích thước đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cụ thể, để được tách thửa, các thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện như: Diện tích không nhỏ hơn 30m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mức giao đất ở (mức tối thiểu) đối với các xã còn lại theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND (điều 1); chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3m trở lên.

Khi chia tách thửa đất có hình thành ngõ đi sử dụng riêng thì ngõ đi phải có mặt cắt ngang từ 1m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường, thị trấn và các xã giáp ranh và từ 2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các xã. Thửa đất sau khi chia tách phải đảm bảo đủ điều kiện tại khoản 1 Điều này (điều 2).

Điều 3 quy định như sau:

1. Hạn mức giao đất ở tái định cư; giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như sau:

Khu Vực Mức tối thiểu Mức tối đa
Các phường 30 m2 90 m2
Các xã giáp ranh các quận và thị trấn 60 m2 120 m2
Các xã vùng đồng bằng 80 m2 180 m2
Các xã vùng trung du 120 m2 240 m2
Các xã vùng miền núi 150 m2 300 m2

Các xã được phân loại để làm căn cứ xác định hạn mức giao đất ở công nhận quyền sử dụng đất ở đối với từng vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.
Hạn mức giao đất ở quy định tại Điều này không áp dụng cho trường hợp mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

PHỤ LỤC:
BẢNG PHÂN LOẠI CÁC XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Huyện Gia Lâm
– Các xã giáp ranh các quận: Cổ Bi, Đông Dư;
– Các xã vùng đồng bằng: các xã còn lại.
2. Huyện Thanh Trì
– Các xã giáp ranh các quận: các xã Tân Triều, Thanh Liệt, Tứ Hiệp, Tam Hiệp, Hữu Hòa, Yên Mỹ, Tả Thanh Oai;
– Các xã vùng đồng bằng: các xã còn lại.
3. Huyện Hoài Đức
– Các xã giáp ranh các quận: Đông La, La Phù, An Khánh, Kim Chung, Vân Canh, Di Trạch.
– Các xã vùng đồng bằng: các xã còn lại.
4. Huyện Thanh Oai
– Các xã giáp ranh các quận: Cao Viên, Bích Hòa, Cự Khê;
– Các xã vùng đồng bằng: các xã còn lại.
5. Huyện Chương Mỹ
– Các xã giáp ranh các quận: Phụng Châu, Thụy Hương;
– Các xã vùng đồng bằng: các xã còn lại.
6. Huyện Ba Vì
– Các xã vùng miền núi: Ba Trại, Ba Vì, Khánh Thượng, Minh Quang, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài;
– Các xã vùng trung du: Cẩm Lĩnh, Phú Sơn, Sơn Đà, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vật Lại;
– Các xã vùng đồng bằng: các xã còn lại.
7. Huyện Mỹ Đức
– Các xã vùng miền núi: An Phú;
– Các xã vùng đồng bằng: các xã còn lại.
8. Huyện Quốc Oai
– Các xã vùng miền núi: Phú Mãn, Đông Xuân;
– Các xã vùng trung du: Đông Yên, Hòa Thạch, Phú Cát;
– Các xã vùng đồng bằng: các xã còn lại.
9. Huyện Sóc Sơn
– Các xã vùng trung du: Nam Sơn, Bắc Sơn, Minh Trí, Minh Phú, Hồng Kỳ;
– Các xã vùng đồng bằng: các xã còn lại.
10. Thị xã Sơn Tây
Các xã vùng trung du: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông, Kim Sơn.
11. Huyện Thạch Thất
– Các xã vùng miền núi: Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân;
– Các xã vùng trung du: Cần Kiệm, Bình Yên, Tân Xã, Hạ Bằng, Đồng Trúc, Thạch Hòa, Lại Thượng, Cẩm Yên;
– Các xã vùng đồng bằng: các xã còn lại.
12. Huyện Đan Phượng:
– Các xã giáp ranh các quận: Tân Lập, Liên Trung, Tân Hội.
– Các xã vùng đồng bằng: các xã còn lại.
13. Huyện Đông Anh: tất cả các xã thuộc vùng đồng bằng.
14. Huyện Mê Linh: tất cả các xã thuộc vùng đồng bằng.
15. Huyện Phú Xuyên: tất cả các xã thuộc vùng đồng bằng.
16. Huyện Phúc Thọ: tất cả các xã thuộc vùng đồng bằng.
17. Huyện Thường Tín: tất cả các xã thuộc vùng đồng bằng.
18. Huyện Ứng Hòa: tất cả các xã thuộc vùng đồng bằng.

2. Đất không được tách thửa nếu thuộc các trường hợp sau:

Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà biệt thự bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố; thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Ngoài ra, đất thuộc khu vực Nhà nước đã có thông báo thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật cũng không được tách thửa.

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành không đảm bảo các điều kiện quy định nhưng có thể hợp với thửa đất ở khác liền kề tạo thành thửa đất mới đủ điều kiện quy định thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới. Nếu thửa đất còn lại sau khi tách không đảm bảo các điều kiện quy định thì không được phép tách thửa.

Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 10/4/2009 (ngày Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố có hiệu lực thi hành) có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất đó phải tuân thủ theo quy định.

Đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều này thì không cấp Giấy chứng nhận, không làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

» Tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất

» Dịch vụ làm sổ đỏ

Dịch vụ chia tách sổ đỏ đất: