Dịch vụ tách sổ đỏ, tách quyền sử dụng thửa đất

Dịch vụ tách sổ đỏ, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất

Theo quy định Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định 24/2014/QĐ-UBND, ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội, thủ tục tách thửa đất, tách sổ đỏ (chia tách quyền sử dụng đất) gồm:

I. Điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Đất không có tranh chấp;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
– Chuyển nhượng trong thời hạn sử dụng đất;

Bước 1: Nộp hồ sơ xin công văn đủ điều kiện tách sổ đỏ:

Hồ sơ gồm:
+ 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính);
+ 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản sao có chứng thực);
+ Đơn xin chuyển nhượng/thỏa thuận phân chia (theo mẫu);
+ 02 CMND, sổ hộ khẩu của Bên chuyển nhượng (bản sao chứng thực);
+ 02 CMND, sổ hộ khẩu của Bên nhận chuyển nhượng (bản sao chứng thực);
+ 02 Hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện vị trí, kích thước, diện tích phần đất xin chuyển quyền và phần còn lại sau khi chuyển quyền (bản chính) do công ty Địa chính thực hiện;
+ 02 Hồ sơ hiện trạng nhà bản chính (nếu có).
* Kết quả: Công văn đủ điều kiện tách sổ đỏ (chia tách quyền sử dụng đất).

Bước 2: Liên hệ với phòng/ văn phòng công chứng để ký hợp đồng/ Văn bản thỏa thuận chia tách theo công văn đủ điều kiện tách thửa nói trên.

Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký xong hợp đồng/ Văn bản thỏa thuận công chứng).

Hồ sơ gồm:
+ 01 bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng (bản lưu tại cơ quan địa chính);
+ 01 bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng (bản lưu tại cơ quan thuế);
+ 02 Tờ khai Lệ phí trước bạ, 02 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

II. Các công việc công ty chúng tôi sẽ tiến hành về tách sổ đỏ:
– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc tách sổ đỏ;
– Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ;
– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho việc tách sổ đỏ;
– Thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cơ quan công chứng;
– Làm việc với công ty Địa chính để đo kích thước thửa đất sẽ chuyển nhượng;
– Tiến hành nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký nhà đất;
– Theo dõi hồ sơ đăng ký để bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ;
– Tư vấn các vấn đề liên quan.

» Cách tính thuế, lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất

» Dịch vụ sang tên sổ đỏ

Dịch vụ tách sổ đỏ: