Dịch vụ tư vấn đàm phán hợp đồng

Dịch vụ tư vấn đàm phán hợp đồng cho doanh nghiệp, cá nhân

Trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình, công ty Công ty CP Chỉ sợi Cao su VRG Sado tiến hành đàm phán, soạn thảo và ký kết với một đối tác là công ty nước ngoài, công ty đã tìm kiếm các luật sư có khả năng trợ giúp công ty trong công việc nêu trên.

Sau quá trình thẩm tra năng lực, Sado đã lựa chọn luật sư của SB Law làm đối tác tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khi đàm phán với đối tác nước ngoài.

Theo hợp đồng tư vấn pháp lý giữa 2 bên gồm các công việc sau:

  1. Xem xét tính pháp lý (Review) hợp đồng khi SADO gửi hợp đồng trước.
  2. Sau khi hoàn thiện hợp đồng, SB Law sẽ tiến hành dịch thuật sang tiếng Anh (hoặc tiếng Việt)
  3. Sắp xếp đàm phán với đối tác nước ngoài theo yêu cầu công việc cụ thể và sau đó hoàn thiện lại hợp đồng.

Quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý của SB Law đã được SADO đánh giá cao, nó là một phần hỗ trợ đắc lực cho quá trình thành công của dự án.

SB Law với kinh nghiệm và việc am hiểu kinh doanh, luôn mong muốn hỗ trợ khách hàng trong việc đàm phán, dịch và soạn thảo hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng với đối tác nước ngoài.

Chi phí đối với dịch vụ tư vấn và đàm phán hợp đồng sẽ được theo vụ việc cụ thể.

» Hỗ trợ rà soát hợp đồng góp vốn

Dịch vụ tư vấn và đàm phán hợp đồng: