Dịch vụ tư vấn luật công chứng

Dịch vụ tư vấn luật công chứng. Công chứng là hoạt động thường gặp trong soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý, nên việc tư vấn hoàn thiện giấy tờ, tài liệu để bảo vệ quyền lợi cho quý khách. Các quy định pháp lý về hoạt động tư vấn công chứng đóng vai trò khá quan trọng bởi nó quyết định thủ tục pháp lý được thực hiện có đúng hay không?

Tư vấn luật công chứng cho cá nhân và doanh nghiệp

1. Dịch vụ tư vấn luật công chứng:

– Tư vấn nội dung các hợp đồng, các văn bản theo yêu cầu của khách hàng
– Hướng dẫn thực hiện tại Văn phòng công chứng.
– Tư vấn công chứng hợp đồng, giao dịch đã soạn thảo sẵn;
– Tư vấn công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch;
– Tư vấn công chứng hợp đồng ủy quyền;
– Tư vấn công chứng di chúc, phân chia thừa kế;
– Tư vấn công chứng bản dịch;
– Tư vấn các quy định chung về luật công chứng;
– Tư vấn chi phí và thù lao công chứng;
– Tư vấn giải quyết các vi phạm trong hoạt động công chứng;
– Tư vấn về Công chứng giấy tờ ở đâu?
– Tư vấn các quy định pháp luật khác liên quan.

2. Soạn thảo hồ sơ, tài liệu, hợp đồng trước khi công chứng:

Hồ sơ, tài liệu quý khách hàng cần cung cấp:
– Dự thảo hợp đồng hoặc nội dung cần có trong hợp đồng và thông tin cần thiết để soạn thảo hợp đồng;
– Bản sao giấy tờ tuỳ thân;
– Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế mà pháp luật quy định đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;
– Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

3. Tư vấn pháp luật công chứng về hợp đồng:

– Tư vấn công chứng hợp đồng mua bán nhà đất;
– Tư vấn công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
– Tư vấn công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản;
– Tư vấn công chứng hợp đồng thuê nhà;
– Tư vấn công chứng hợp đồng trao đổi tài sản;
– Tư vấn công chứng hợp đồng thuê khoán tài sản;
– Tư vấn công chứng hợp đồng gửi giữ tài sản;
– Tư vấn công chứng hợp đồng thế chấp tài sản;
– Tư vấn công chứng hợp đồng cầm cố tài sản;
– Tư vấn công chứng hợp đồng bảo lãnh;
– Tư vấn công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài;
– Tư vấn công chứng giấy uỷ quyền;
– Tư vấn công chứng văn bản thừa kế;
– Tư vấn công chứng phân chia di sản thừa kế;
– Tư vấn công chứng văn bản khai nhận di sản;
– Tư vấn công chứng việc từ chối nhận di sản;
– Tư vấn công chứng văn bản thoả thuận phân chia tài sản chung;
– Tư vấn công chứng hợp đồng, giao dịch khác;
– Tư vấn công chứng bản dịch giấy tờ;
– Tư vấn công chứng bản sao giấy tờ;
– Tư vấn công chứng chữ ký…

» Luật sư tư vấn pháp luật hành chính

Dịch vụ tư vấn Luật công chứng: