Danh bản và Chỉ bản là gì?

Danh bản và Chỉ bản là gì? hay thường gọi danh chỉ bản.
Có thể hiểu danh bản và chỉ bản là bản ghi thông tin cá nhân tóm tắt của bị can, bị cáo được tạo lập để bổ sung vào Hồ sơ vụ án, nhằm mục đích tạo cơ sở dữ liệu điều tra, kiểm sát, xét xử và thi hành án Hình sự.

Theo K5 Điều 179 BLTTHS 2015

“5. Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và giải thích quyền, nghĩa vụ cho bị can.

Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản của người bị khởi tố và đưa vào hồ sơ vụ án.

Việc giao, nhận các quyết định nêu trên được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này.”

Tham khảo Danh bản và chỉ bản của thuvienphapluat:

Danh bản

Chỉ bản

Tóm tắt lý lịch
Nhận dạng Không
Ảnh chụp Có (ba tư thế) Không
Dấu vân tay Có (hai ngón tay trỏ) Có (tất cả các ngón tay)
Đối tượng áp dụng Bị can Bị can
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Viện kiểm sát Viện kiểm sát
Cơ quan thực hiện Nhà tạm giữ, trại tạm giam Nhà tạm giữ, trại tạm giam

Danh bản và chỉ bản là một trong quy định quan trọng trong lĩnh vực tố tụng hình sự, và bắt buộc phải có trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Trong trường hợp này, cơ quan điều tra, ở đây chính là nhà tạm giữ, trại tạm giam, sẽ phải chụp ảnh và lập danh bản, chỉ bản của người bị khởi tố và đưa vào hồ sơ vụ án.

nguồn thuvienphapluat.vn

» Khi nào khởi tố bị can?