Chính sách nhà ở trước khi luật nhà ở mới có hiệu lực 1/7/2015

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là người nước ngoài, muốn hỏi xem hiện tại (2/2015), việc mua nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam đã có thay đổi gì chưa?

Luật sư trả lời: Về vấn đề của Quý khách hàng, chúng tôi trả lời như sau: Hiện tại, khi Luật Nhà ở mới chưa có hiệu lực, cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài muốn sở hữu nhà tại VN vẫn thực hiện theo Nghị Quyết số 19/2008/NQ-QH12. theo đó,

Đối với cá nhân là Nhà đầu tư cần có:
– Giấy Chứng nhận Đầu tư còn thời hạn ít nhất 1 năm trong đó có
tên người mua (Sao Công chứng);
-Thẻ tạm trú còn thời hạn từ 1 năm trở lên (Sao Công chứng);
– Hộ chiếu công chứng;
– Hợp đồng mua bán – chuyển nhượng được công chứng (nếu mua của
cá nhân), bản gốc nếu mua của Công ty Kinh doanh BĐS, kèm theo giấy tờ
(Bản gốc);
– Biên lai nộp thuế và lệ phí (Sao Công chứng kèm theo bản gốc
để đối chiếu);

Đối với doanh nghiệp:
– Chỉ cần Giấy Chứng nhận Đầu tư còn thời hạn ít nhất 1 năm (Sao Công chứng);
Bên bán phải chứng minh quyền sở hữu của mình trong thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận