Cách phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác, thư điện tử rác

Cách phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác, thư điện tử rác để ngăn chặn tiếp diễn thông qua tin nhắn hoặc website theo Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 

Cách chống tin hắn, cuộc gọi rác, thư điện tử rác, chống quảng cáo

1. Phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Hướng dẫn người sử dụng phản ánh, gửi bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác:

Theo Điều 5, Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo những cách thức sau:

1.1. Phản ánh đối với tin nhắn rác

Cách 1: Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656. Người sử dụng soạn tin nhắn phản ánh theo cú pháp:

S [Nguồn phát tán][Nội dung tin nhắn rác] hoặc S (nguồn phát tán)(Nội dung tin nhắn rác) gửi 5656;

Cách 2: Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

1.2. Phản ánh đối với cuộc gọi rác

Cách 1: Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656. Người sử dụng soạn tin nhắn phản ánh theo cú pháp:

V [Nguồn phát tán][Nội dung cuộc gọi rác] hoặc V (Nguồn phát tán)(Nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656;

Cách 2: Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

1.3. Phản ánh đối với thư điện tử rác

Cách 1: Phản ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện tử: chongthurac@vncert.vn;

Cách 2: Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

2. Đăng ký hoặc hủy đăng ký danh sách không quảng cáo

Hướng dẫn người sử dụng cách đăng ký hoặc hủy đăng ký danh sách không quảng cáo: 

– Đăng ký hoặc hủy đăng ký danh sách không quảng cáo được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

+ Đăng ký hoặc hủy qua tin nhắn SMS (qua đầu số 5656);

+ Đăng ký hoặc hủy qua website (khongquangcao.ais.gov.vn) hoặc tổng đài hoặc ứng dụng.

 * Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận tin nhắn quảng cáo

 – Cú pháp đăng ký: DK DNC S gửi 5656;

– Cú pháp hủy: HUY DNC S gửi 5656.

* Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo

 – Cú pháp đăng ký: DK DNC V gửi 5656;

 – Cú pháp hủy: HUY DNC V gửi 5656.

 * Đăng ký hoặc hủy đăng ký danh sách không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo

– Cú pháp đăng ký: DK DNC gửi 5656;

 – Cú pháp hủy: HUY DNC gửi 5656.

 * Lưu ý: Mọi đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo qua website hoặc qua ứng dụng phải được xác thực qua số điện thoại đã thực hiện đăng ký hoặc hủy đăng ký.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2022.

» Luật sư tư vấn luật hình sự

» Tư vấn luật Viễn thông và Công nghệ thông tin