Bị tước Giấy phép lái xe hạng A1 tích hợp B2, có được đi xe ô tô không?

Bị tước Giấy phép lái xe hạng A1 tích hợp B2, có được đi xe ô tô không?  Hiện nay việc tích hợp giấy tờ nhằm đơn giản giấy tờ, nhưng nhiều người cũng thắc mắc, khi bị phạt tước giấy phép lái xe của một hạng, thì lấy gì để chứng minh khi bị kiểm tra khi đi, tham gia giao thông hạng xe còn lại.

Tư vấn bị tước Giấy phép lái xe hạng A1 tích hợp B2, có đi xe ô tô được không?

Có phải Giấy phép lái xe (GPLX) tích hợp hạng A1, B2 nếu bị lực lượng chức năng tước GPLX A1 vẫn được lái xe ô tô hạng B2 có đúng không?

Người sử dụng GPLX tích hợp A1, B2 nếu bị tước quyền sử dụng GPLX A1 thì vẫn có thể điều khiển nhóm phương tiện của GPLX B2. Trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính ghi rõ là tước quyền sử dụng GPLX A1 trong GPLX tích hợp. Như vậy, tài xế vẫn có thể điều khiển xe hạng xe còn lại trong giấy phép lái xe (B2). Khi điều khiển xe hạng B2, cần mang theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

GPLX tích hợp được cơ quan chức năng giữ để đảm bảo quá trình, thời gian thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, không giao GPLX cho người vi phạm. 

» Yêu cầu xem bằng chứng, chứng minh về lỗi vi phạm giao thông?

» Các lỗi vi phạm giao thông bị tước Giấy phép lái xe ô tô