Án lệ Việt Nam

Án lệ Việt Nam. Cập nhật các án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua về án lệ Việt Nam: Án lệ Dân sự, án lệ Hình sự, án lệ Hành chính, án lệ Giao thông, án lệ Đất đai Nhà ở, án lệ Thừa kế, án lệ Thương mại Quảng cáo, án lệ Bảo hiểm, án lệ Lao động Tiền lương, án lệ Hôn nhân gia đình, án lệ Tài chính Ngân hàng.

Danh mục Án lệ đã công bố

Danh mục Án lệ đã công bố. Sau đây là tổng hợp các án lệ đã được Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao công bố để người xem danh sách tiện tra cứu...

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu...

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện...

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/10/2016 và được công bố...

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập...

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc...

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông...

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị...

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2019 và được công bố theo Quyết...

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết Có tính chất côn đồ trong tội...

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết Có tính chất côn đồ trong tội Giết người có đồng phạm, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm...

Án lệ số 33/2020/AL về cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không...

Án lệ số 33/2020/AL về cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...

Khi nào Tòa không được phép công bố bản án?

Khi nào Tòa không được phép công bố bản án? Bản án, quyết định không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án được quy định tại Điều 4, 5 Nghị Quyết số: 03/2017/NQ-HĐTP...

Án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội Cướp tài...

Án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội Cướp tài sản, được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2019 và được công bố theo Quyết định số...

Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi định cư ở nước...

Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách...

Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công...

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng...

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất...

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại, được...

Án lệ số 30/2020/AL về cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn...

Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi gây tai nạn, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua...

Án lệ số 39/2020/AL về xác định giao dịch dân sự có điều kiện...

Án lệ số 39/2020/AL về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra. Án lệ số 39/2020/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ...

Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm, được Hội đồng Thẩm phán Tòa...

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin...

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông...

Bài viết mới