Án lệ Việt Nam

Án lệ Việt Nam. Cập nhật các án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua về án lệ Việt Nam: Án lệ Dân sự, án lệ Hình sự, án lệ Hành chính, án lệ Giao thông, án lệ Đất đai Nhà ở, án lệ Thừa kế, án lệ Thương mại Quảng cáo, án lệ Bảo hiểm, án lệ Lao động Tiền lương, án lệ Hôn nhân gia đình, án lệ Tài chính Ngân hàng.

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu...

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...

Danh mục Án lệ đã công bố

Danh mục Án lệ đã công bố. Sau đây là tổng hợp các án lệ đã được Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao công bố để người xem danh sách tiện tra cứu...

Án lệ số 33/2020/AL về cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không...

Án lệ số 33/2020/AL về cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết Có tính chất côn đồ trong tội...

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết Có tính chất côn đồ trong tội Giết người có đồng phạm, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm...

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện...

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/10/2016 và được công bố...

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị...

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2019 và được công bố theo Quyết...

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập...

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc...

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông...

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương...

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17...

Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi định cư ở nước...

Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Khi nào Tòa không được phép công bố bản án?

Khi nào Tòa không được phép công bố bản án? Bản án, quyết định không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án được quy định tại Điều 4, 5 Nghị Quyết số: 03/2017/NQ-HĐTP...

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng...

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử...

Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản...

Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm, Được Hội...

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng...

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Án lệ số 04/2016/AL về vụ án Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền...

Án lệ số 04/2016/AL về vụ án Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và...

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho...

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...

Án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội Cướp tài...

Án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội Cướp tài sản, được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2019 và được công bố theo Quyết định số...

Bài viết mới