Án lệ Việt Nam

Án lệ Việt Nam. Cập nhật các án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua về án lệ Việt Nam: Án lệ Dân sự, án lệ Hình sự, án lệ Hành chính, án lệ Giao thông, án lệ Đất đai Nhà ở, án lệ Thừa kế, án lệ Thương mại Quảng cáo, án lệ Bảo hiểm, án lệ Lao động Tiền lương, án lệ Hôn nhân gia đình, án lệ Tài chính Ngân hàng.

Án lệ số 05/2016/AL về vụ án Tranh chấp di sản thừa kế

Án lệ số 05/2016/AL về vụ án Tranh chấp di sản thừa kế, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo...

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu...

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...

Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử...

Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Án lệ số 34/2020/AL về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi...

Án lệ số 34/2020/AL về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị...

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2019 và được công bố theo Quyết...

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho...

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...
Áp dụng án lệ là gì

Áp dụng án lệ là gì?

Áp dụng án lệ là gì? Làm sao để áp dụng án lệ. Có phải dựa vào vấn đề pháp lý tương tự của án lệ để áp dụng thông qua nội dung khái quát án lệ...

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng...

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở...

Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ về quyền tài sản, được Hội đồng Thẩm phán...

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ...

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội Giết người, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018...

Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên...

Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý...

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc...

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông...

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C)...

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ, được Hội đồng Thẩm...

Án lệ số 03/2016/AL về vụ án Ly hôn

Án lệ số 03/2016/AL về vụ án Ly hôn. Án lệ số 03/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo...

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt...

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội Tham ô tài sản, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10...

Tổng hợp vấn đề pháp lý của các án lệ

Tổng hợp vấn đề pháp lý của các án lệ. Những vấn đề pháp lý cơ bản của án lệ đã được Tòa án nhân dân tối cao công bố gồm: Tên án lệ, tình huống án...

Án lệ số 06/2016/AL về vụ án Tranh chấp thừa kế

Án lệ số 06/2016/AL về vụ án Tranh chấp thừa kế, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định...

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập...

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Bài viết mới