Án lệ Việt Nam

Án lệ Việt Nam. Cập nhật các án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua về án lệ Việt Nam: Án lệ Dân sự, án lệ Hình sự, án lệ Hành chính, án lệ Giao thông, án lệ Đất đai Nhà ở, án lệ Thừa kế, án lệ Thương mại Quảng cáo, án lệ Bảo hiểm, án lệ Lao động Tiền lương, án lệ Hôn nhân gia đình, án lệ Tài chính Ngân hàng.

Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản...

Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm, Được Hội...

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ...

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội Giết người, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018...

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng...

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng...

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương...

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17...

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau...

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10...

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất...

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại, được...

Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên...

Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý...

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin...

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông...

Án lệ số 30/2020/AL về cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn...

Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi gây tai nạn, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua...

Án lệ số 34/2020/AL về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi...

Án lệ số 34/2020/AL về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Danh mục Án lệ đã công bố

Danh mục Án lệ đã công bố. Sau đây là tổng hợp các án lệ đã được Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao công bố để người xem danh sách tiện tra cứu...

Án lệ số 02/2016/AL về vụ án Tranh chấp đòi lại tài sản

 Án lệ số 02/2016/AL về vụ án Tranh chấp đòi lại tài sản. Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo...

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho...

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị...

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2019 và được công bố theo Quyết...

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C)...

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ, được Hội đồng Thẩm...

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết Có tính chất côn đồ trong tội...

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết Có tính chất côn đồ trong tội Giết người có đồng phạm, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm...

Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi định cư ở nước...

Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Bài viết mới