Án lệ Việt Nam

Án lệ Việt Nam. Cập nhật các án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua về án lệ Việt Nam: Án lệ Dân sự, án lệ Hình sự, án lệ Hành chính, án lệ Giao thông, án lệ Đất đai Nhà ở, án lệ Thừa kế, án lệ Thương mại Quảng cáo, án lệ Bảo hiểm, án lệ Lao động Tiền lương, án lệ Hôn nhân gia đình, án lệ Tài chính Ngân hàng.

Quyết định 50/QĐ-CA 2020 về việc công bố án lệ

Quyết định 50/QĐ-CA 2020 về việc công bố án lệ. Được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 05 tháng 02 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số...

Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử...

Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện...

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/10/2016 và được công bố...

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt...

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội Tham ô tài sản, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10...

Án lệ số 30/2020/AL về cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn...

Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi gây tai nạn, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua...

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập...

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất...

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại, được...

Khi nào Tòa không được phép công bố bản án?

Khi nào Tòa không được phép công bố bản án? Bản án, quyết định không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án được quy định tại Điều 4, 5 Nghị Quyết số: 03/2017/NQ-HĐTP...

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị...

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2019 và được công bố theo Quyết...

Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác...

Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước 01/7/1991, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 03 tháng 10 năm 2016 và...

Án lệ số 02/2016/AL về vụ án Tranh chấp đòi lại tài sản

 Án lệ số 02/2016/AL về vụ án Tranh chấp đòi lại tài sản. Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo...

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc...

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông...

Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình...

Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, được Hội đồng Thẩm phán Tòa...

Án lệ số 33/2020/AL về cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không...

Án lệ số 33/2020/AL về cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau...

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10...

Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản...

Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm, Được Hội...

Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở...

Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ về quyền tài sản, được Hội đồng Thẩm phán...

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C)...

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ, được Hội đồng Thẩm...

Bài viết mới