Xin Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp Cuba

SB law xin Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp Cuba tại Việt Nam
Ngày 12/1/2016, Sở công thương Hà Nội đã cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cho công ty DINVAI CONSTRUCCIONES, S.A.

Xin Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Xin Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp Cuba
Xin Giấy phép thành lập văn phòng đại diện
Luật sư SB law chụp ảnh cùng lãnh đạo văn phòng đại diện

DINVAI CONSTRUCCIONES, S.A là một công ty của Cuba có địa chỉ tại Calle18, # 3105 entre 31 y 33 Mirama Playa, La Habana, Republica de Cuba, thực hiện các chức năng Cung cấp các dịch vụ xây dựng và tư vấn kỹ thuật xây dựng dân dụng.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DINVAI CONSTRUCCIONES, S.A TẠI HÀ NỘI sẽ thực hiện các chức năng sau:

  • Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc;
  • Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của DINVAI CONSTRUCCIONES, S.A. tại Việt Nam;
  • Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại của DINVAI CONSTRUCCIONES, S.A.; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của DINVAI CONSTRUCCIONES, S.A.;
  • Các hoạt động khác mà pháp luật Việt Nam cho phép

SB law vinh dự là đơn vị tư vấn pháp lý cho việc thực hiện văn phòng đại diện này tại Việt Nam và chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư nội bộ cho hoạt động của VPĐD tại Việt Nam.

» Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Xin Giấy phép văn phòng đại diện cho doanh nghiệp nước ngoài: