Tư vấn về tranh chấp đất đai ở Tuyên Quang

Luật su tư vấn về tranh chấp đất đai ở Tuyên Quang. Văn phòng luật sư nhận tư vấn luật về tranh chấp đất đai tại Tuyên Quang với nhiều trường hợp như đòi quyền thừa kế, tranh chấp mua bán nhà đất hay các hợp đồng mua bán nhà đất, bị thu hồi sổ đỏ, thu hồi đất, cấp đất sai quy định, đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng… Công ty luật An Ninh có trụ sở ở Hà Nội, Có luật sư tư vấn về tranh chấp đất đai một cách chính xác rõ ràng cụ thể và có căn cứ pháp luật.

Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai ở Tuyên Quang

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai:

Đất đai thuộc quyền sở hữu của một cá nhân hoặc tập thể nhất định còn nhà nước là bên đại diện chủ sở hữu hợp pháp. Người sử dụng đất phải hoàn thành các nghĩa vụ về thuế cũng như có giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu theo văn bản quy định của pháp luật.

Nhà nước luôn khuyến khích các vấn đề mâu thuẫn trong mua bán hay sở hữu nhà đất bằng cách hòa giải nội bộ hạn chế tranh chấp cần đến sự can thiệp của chính quyền.

Đất đai khi sở hữu cần được khai thác đúng mục đích và lợi ích kinh tế hợp pháp theo luật định, không sử dụng đất trái với mục đích đã được đăng kí trước đó.

Cơ quan xã phường có thẩm quyền tổ chức hòa giải, lắng nghe ý kiến của cả hai bên tranh chấp, hòa giải theo những quy định của pháp luật tránh thiên vị lợi ích cho bất cứ bên nào…

Mọi tổ chức cá nhân khi có tranh chấp phát sinh hoàn toàn có quyền nhờ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai để khiếu mại, khởi kiện lên các cấp có thẩm quyền mà họ là đại diện cho mình trước pháp luật.

» Tư vấn luật tại Tuyên Quang

» Luật sư tư vấn pháp luật

Luật sư tư vấn về tranh chấp đất đai ở Tuyên Quang: