Tư vấn tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ

Tư vấn tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ. Cụ thể xóm bên, cạnh nhà bạn tôi có một người hàng xón mới mua bộ dàn hát karaoke, do ồn ào bạn tôi muốn răn đe để cảnh báo nhà có dàn karaoke không hát vào buổi tối khuê, và chưa có biện pháp chống ồn. Khoảng 20 gờ khi tôi đang ở nhà thì bạn tôi gọi cho tôi sang nhờ có việc, tôi vừa sang thì đưa cho tôi quả mìn nhỏ tự chế để ném vào sân chỗ không có người nhà đang hát karaoke, vậy tôi có bị tôi không?

Tư vấn tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ

Theo quy định tại Điều 305 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 về Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ

Điều 305. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Thuốc nổ các loại từ 10 kilôgam đến dưới 30 kilôgam;
c) Các loại phụ kiện nổ có số lượng lớn;
d) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
đ) Làm chết người;
e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61 % đến 121%;
h) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
i) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Thuốc nổ các loại từ 30 kilôgam đến dưới 100 kilôgam;
b) Các loại phụ kiện nổ có số lượng rất lớn;
c) Làm chết 02 người;
d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Thuốc nổ các loại 100 kilôgam trở lên;
b) Các loại phụ kiện nổ có số lượng đặc biệt lớn;
c) Làm chết 03 người trở lên;
d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.”

Như vậy nếu như khối lượng thuốc nổ nhỏ hơn 10 kilôgam, không làm chết người (không thược các tường hợp khoản 2,3,4) thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 nêu trên thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

» Luật sư tư vấn luật hình sự

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Tư vấn tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ để xem xét trách nhiệm để tư vấn, bào chữa giảm nhẹ hoặc tìm ra chứng cứ không phạm tội: