Tư vấn tội môi giới mại dâm

Tư vấn tội môi giới mại dâm, cấu thành tội môi giới mại dâm được quy định thế nào? Thông thường những người bị kết tội môi giới mại dâm là do thiếu hiểu biết pháp luật, có hoàn cảnh khó khăn, do vô tình…

Tư vấn tội môi giới mại dâm trong vụ án hình sự

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

1- Căn cứ pháp lý:

+ Bộ luật Hình sự 2015

2- Về tội môi giới mại dâm được qui định tại điều 328 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:

“Điều 328. Tội môi giới mại dâm

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
b) Có tổ chức;
c) Có tính chất chuyên nghiệp;
d) Phạm tội 02 lần trở lên;
đ) Đối với 02 người trở lên;
e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

3- Cấu thành tội phạm tội môi giới mại dâm:

1. Chủ thể của tội môi giới mại dâm
Chủ thể của tội môi giới mại dâm là chủ thể thường: đạt tuổi chịu trách nhiệm hình sự (từ đủ 14 tuổi hoặc 16 tuổi trở lên) và có năng lực trách nhiệm hình sự.

2. Khách thể của tội môi giới mại dâm
Tội môi giới mại dâm xâm phạm đến trật tự công cộng và nếp sống lành mạnh văn minh cũng như đạo đức xã hội chủ nghĩa. Hành vi mại dâm tác động tiêu cực đến nếp sống văn minh, huỷ hoại nhân cách con người, gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho nhiều gia đình, cá nhân, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, làm lây truyền nhiều bệnh xã hội nguy hiểm.

3. Mặt khách quan của tội môi giới mại dâm
Hành vi môi giới mại dâm được thể hiện bằng các hành vi:
– Dụ dỗ hoặc dẫn dắt mối cho gái mại dâm hoặc người mua dâm;
– Làm trung gian giao dịch trong việc mua bán dâm (thoả thuận giá cả và các điều kiện khác);
– Tổ chức để mua dâm và người bán dâm gặp nhau;
– Đứng ra thu tiền mua dâm và phân chia tiền bán dâm…

4. Mặt chủ quan của tội môi giới mại dâm
Tội môi giới mại dâm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.
Trong tội môi giới mại dâm, chủ thể có ý thức lựa chọn xử sự gây thiệt hại cho xã hội trong khi có đủ điều kiện không thực hiện hành vi đó. Người môi giới mại dâm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, bị luật hình sự cấm, nhận thức rõ tính chất xâm phạm đến trật tự công cộng nhưng vẫn tìm mọi cách thực hiện.

» Tư vấn hình phạt đối với hành vi chứa gái mại dâm

» Luật sư bào chữa tội môi giới mại dâm

4- Tư vấn trường hợp nhận được giấy triệu tập.

Trong trường hợp bị khởi tố vụ án, khi có giấy triệu tập của cơ quan điều tra thì người bị triệu tập có nghĩa vụ có mặt và hợp tác điều tra. Trường hợp không có mặt theo giấy triệu tập mà không có lý do chính đáng hoặc biểu hiện trốn tránh thì điều tra viên có quyền ra quyết định áp giải để phục vụ cho công tác điều tra.

Luật sư bào chữa, tư vấn tội môi giới mại dâm: