Tư vấn pháp luật Việt Nam tới nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn pháp luật Việt Nam bởi luật sư SB law làm việc với đại diện công ty TRIFORTUNE CORPORATION MANAGEMENT CO., LTD

Ngày 25/3/2015, tại văn phòng SB law Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Tiến Hòa và luật sư Phạm Duy Khương đã có buổi làm việc với đại diện  TRIFORTUNE CORPORATION MANAGEMENT CO., LTD.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty TRIFORTUNE CORPORATION MANAGEMENT CO., LTD đã đề nghị luật sư SBLAW giải thích các vấn đề về pháp luật Việt Nam liên quan tới đầu tư nước ngoài và các biện pháp chống lại hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Tiến Hòa, đại diện SB law đã giải thích cho nhà đầu tư về vấn đề thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, trình tự và thủ tục, những quy định về thuế, việc chuyển nhượng lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư.

Luật sư Phạm Duy Khương đã tư vấn về trình tự thủ tục bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ, biện pháp bảo vệ quyền và các vấn đề khác về sở hữu trí tuệ.

Đại diện công ty TRIFORTUNE CORPORATION MANAGEMENT CO., LTD đánh giá cao khả năng và kinh nghiệm của công ty luật SBlaw trong lĩnh vực liên quan và cám ơn về những kiến thức pháp luật mà SB law cung cấp trong buổi họp và hy vọng 2 bên sẽ hợp tác tốt trong tương lại khi doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam.

Luật sư SB law chụp cảnh cùng đại diện khách hàng tại văn phòng HCM.

» Tư vấn Đầu tư vào Việt Nam

Tư vấn pháp luật đầu tư: