Tư vấn phân chia đất cấp cho hộ gia đình như thế nào?

Tư vấn phân chia đất cấp cho hộ gia đình như thế nào? Gia đình em vào thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có 5 người, sau này các anh chị đi lập gia đình nên còn 3 người thì khi yêu cầu phân chia đất Tòa án  chia cho hộ gia đình 5 người có đúng không? Trường hợp nguồn gốc đất từ ông nội để lại thì có được xác định là đất hộ gia đình không?
Em xin cảm ơn.

Tư vấn phân chia đất cấp cho hộ gia đình:

Nội dung tư vấn:
Căn cứ thông tin bạn cung cấp, nguồn gốc mảnh đất do ông bạn để lại nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công nhận hộ gia đình sử dụng đất. Vì thông tin bạn cung cấp không thể hiện rõ thông tin nên chúng tôi sẽ tư vấn theo hai trường hợp như sau:

1. Trường hợp đất mà gia đình đang sử dụng là đất được nhà nước cấp cho hộ gia đình:
Theo quy định tại Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013 như sau:
“29. Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.”

Như vậy, trong trường hợp đất cấp cho hộ gia đình thì những người có tên trên sổ hộ khẩu tại thời điểm Nhà nước giao đất sẽ được xác định là người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Do đó, nếu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình bạn có 5 thành viên thì khi yêu cầu phân chia quyền sử dụng đất Tòa án phân chia cho 5 người là có căn cứ theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp đất có nguồn gốc sử dụng từ ông nội để lại:
Trong trường hợp mảnh đất được ông nội bạn tặng cho cha bạn hoặc đây là phần đất cha bạn được thừa kế sau khi ông nội mất thì đây được xác định là tài sản riêng của cha bạn. Vì vậy, không có căn cứ để yêu cầu Tòa án phân chia trong trường hợp này.

Ngoài ra, cha bạn có thể đến văn phòng đăng ký đất đai thuộc UBND cấp huyện nơi có mảnh đất để yêu cầu đính chính giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai 2013 như sau:

Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp
1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:
a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

» Luật sư tư vấn luật đất đai

» Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Trên đây là nội dung tư vấn phân chia đất cấp cho hộ gia đình.
Nếu quý vị cần tư vấn xin liên hệ, nêu nội dung cần tư vấn: