Tư vấn luật thừa kế

Tư vấn luật thừa kế. Luật sư tư vấn luật thừa kế di sản là động sản, thừa kế đất đai, tư vấn thủ tục lập di chúc, tư vấn khởi kiện tranh chấp thừa kế ra Tòa án, thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, khai nhận thừa kế không có di chúc, giải quyết các tranh chấp thừa kế tại Tòa án. | Tư vấn lập di chúc thừa kế | Tư vấn khai nhận di sản thừa kế | Giải quyết tranh chấp thừa kế | Chuẩn bị hậu sự....

Con dâu có được quyền hưởng thừa kế của mẹ chồng không?

Con dâu có được quyền hưởng thừa kế của mẹ chồng không? Hỏi: Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng với gia đình chồng. Mẹ chồng có nói là sau này sẽ cho vợ chồng tôi diện tích...

Pháp lệnh thừa kế năm 1990

Pháp lệnh thừa kế được ban hành năm 1990 nhằm góp phần giải quyết việc phân chia di sản một cách dễ dàng, phù hợp với quy định của pháp luật. Pháp lệnh quy định về thời...

Các thời kỳ của pháp luật thừa kế

Các thời kỳ của pháp luật thừa kế? Phân tích lịch sử phát triển pháp luật thừa kế tại Việt Nam? Chế độ phong kiến Việt Nam tồn tại qua nhiều thế kỷ. Mỗi nhà nước phong...

Thừa kế theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Thừa kế được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau: Quyền thừa kế Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản...

Án lệ, quá 30 năm vẫn còn thời hiệu khởi kiện chia thừa kế...

Án lệ, quá 30 năm vẫn còn thời hiệu khởi kiện chia thừa kế là bất động sản. Nội dung của Án lệ 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu...

Bài bảo vệ vụ án tranh chấp quyền thừa kế

Bài bảo vệ vụ án tranh chấp quyền thừa kế Ông bà P và L có sáu đứa con (3 trai, 3 gái) và từ năm 1965 đã thuê đất của bà D làm nhà cùng sinh sống với đứa...

Tư vấn pháp luật thừa kế

Tư vấn pháp luật thừa kế. Tư vấn quyền nhận di sản thừa kế của người chết để lại, như trình tự thủ tục nhận di sản thừa kế, hàng được thừa kế theo pháp luật, các trường hợp...

Tư vấn luật về thừa kế di sản

Tư vấn pháp luật về thừa kế di sản. Thừa kế là việc một người mong muốn để lại tài sản của mình cho người khác thông qua hình thức di chúc của người để lại di sản thừa...

Quy định về thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự 2015. Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy...

Bài viết mới