Tư vấn luật Dân sự tại Thái Nguyên

Dịch vụ tư vấn luật Dân sự tại Thái Nguyên. Để đảm bảo sự bình đẳng và an toàn về mặt pháp lý đối với những quan hệ này, nhất là những quan hệ dân sự liên quan đến những tài sản có giá trị. Công ty luật An Ninh tham gia tư vấn, tranh tụng nhiều vụ việc tại Thái Nguyên, Công ty có đội ngũ luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tham gia tư vấn giải quyết triệt để mọi vấn đề liên quan đến dân sự cho khách hàng trong mọi tình huống.

– Dịch vụ luật sư tư vấn luật dân sự tại Thái Nguyên
+ Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
+ Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
+ Thu hồi công nợ cho doanh nghiệp, cho cá nhân;
+ Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
+ Tranh chấp về quốc tịch;
+ Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;
+ Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.
+ Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
+ Tranh chấp về thừa kế tài sản;
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
+ Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài…

Dịch vụ luật sư tư vấn luật dân sự tại Thái Nguyên là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi cũng cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp, hiểu biết sâu rộng về luật Dân sự, chúng tôi tư vấn giải quyết tốt nhất để bảo vệ quyền và lợi ích của Quý khách hàng.

» Luật sư tranh tụng tại Thái Nguyên

Tư vấn luật Dân sự tại Thái Nguyên:
Khi có nhu cầu tư vấn về pháp luật dân sự nói trên xin gọi điện thoại để tư vấn kịp thời và có giải pháp tốt nhất.