Tư vấn tranh chấp đất đai ở Thái Nguyên

Tư vấn tranh chấp đất đai ở Thái Nguyên. Tư vấn cho việc đòi lại đất đai là bước ban đầu khi một bên tranh chấp cung cấp các tài liệu có liên quan để luật sư, tư vấn viên đưa ra ý kiến nhận định ban đầu.
Gồm các tranh chấp về đất đai:
Tư vấn cho trường hợp người thân mượn đất rồi không trả;
Tranh chấp đất do lấn chiếm;
Tư vấn tranh chấp về thừa kế đất đai – nhà ở, tài sản trên đất;
Tư vấn tranh chấp về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;
Tư vấn tranh chấp về Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, tài sản trên đất
Tư vấn tranh chấp về Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;
Tư vấn tranh chấp về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;
Tư vấn tranh chấp về Hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, thế chấp nhà ở gắn liền với đất ở…
Tư vấn tranh chấp về mốc giới đất đai – nhà ở;
Tư vấn tranh chấp về chia tài sản chung là đất đai – nhà ở;
Tư vấn tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;
Tư vấn giải quyết Tranh chấp về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.
Các trường hợp trên đều cần có luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai một cách chính xác rõ ràng cụ thể. Bất cứ cách giải quyết nào không căn cứ vào luật định cũng có thể mắc phải những sai lầm ảnh hưởng đến quyền lợi của cả hai bên

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai ở Thái Nguyên
Những nguyên tắc cơ bản khi giải quyết tranh chấp đất đai

Nhiều người cho rằng việc kiện tụng liên quan đến tòa án là việc của người giàu, những người nhiều tiền nhiều của mới có thể kiện cáo. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm cụ thể là khi giải quyết các vấn đề tranh chấp đều cần dựa vào những quy định cụ thể sau:
– Đất đai thuộc quyền sở hữu của một cá nhân hoặc tập thể nhất định còn nhà nước là bên đại diện chủ sở hữu hợp pháp. Người sử dụng đất phải hoàn thành các nghĩa vụ về thuế cũng như có giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu theo văn bản quy định của pháp luật.
– Nhà nước luôn khuyến khích các vấn đề mâu thuẫn trong mua bán hay sở hữu nhà đất bằng cách hòa giải nội bộ hạn chế tranh chấp cần đến sự can thiệp của chính quyền.
– Đất đai khi sở hữu cần được khai thác đúng mục đích và lợi ích kinh tế hợp pháp theo luật định, không sử dụng đất trái với mục đích đã được đăng kí trước đó.
– Cơ quan xã phường có thẩm quyền tổ chức hòa giải, lắng nghe ý kiến của cả hai bên tranh chấp, hòa giải theo những quy định của pháp luật tránh thiên vị lợi ích cho bất cứ bên nào…

Mọi tổ chức cá nhân khi có tranh chấp phát sinh hoàn toàn có quyền nhờ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, cũng như tìm người ủy quyền đại diện cho mình trước pháp luật theo quy định của luật pháp.

Làm cách nào bảo vệ quyền lợi khi tham gia tranh chấp đất đai
Khi tham gia tranh chấp đất đai sẽ có bên hưởng lợi, đòi lại những quyền lợi công bằng vốn thuộc về mình bị những người lợi dụng pháp luật bẻ cong sự thật. Nhưng điều quan trọng hơn cả khi bạn không rõ về luật đất đai thì phải có người tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật.

» Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

» Công ty tư vấn luật tại Thái Nguyên

Tư vấn tranh chấp đất đai ở Thái Nguyên: