Luật sư riêng cho gia đình

Luật sư riêng cho gia đình đi cùng với sự phát triển của xã hội, giao dịch dân sự càng trở nên sôi động, đa dạng, phức tạp và đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro, nảy sinh tranh chấp.

Luật sư riêng cho gia đình, mỗi thành viên gia đình đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật, dịch vụ luật sư riêng cung cấp dịch vụ pháp lý cho gia đình nhằm hỗ trợ các thông tin pháp luật cần thiết trong hoạt động thực tế phát sinh.

Nhằm giảm thiểu, loại bỏ các rắc rối, thực hiện đúng nghiã vụ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình các bên tham gia giao dịch cần hiểu biết về các quy định của pháp luật liên quan nói chung, về giao dịch dân sự nói riêng.

Công ty luật SB law với luật sư có kiến thức pháp luật sâu rộng, kinh nghiệm tư vấn luật và tham gia tranh tụng sẽ là chỗ dựa vững chắc của khách hàng trong mọi giao dịch dân sự. Mục dích Sau khi được luật sư tư vấn khách hàng đã hiểu đúng các quy định của pháp luật dân sự, từ đó có quyết định ứng xử đúng pháp luật, tránh các rủi ro pháp lý và bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng cho mình.

Dịch vụ luật sư riêng cho gia đình:

– Tư vấn soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ, đơn từ;

– Tư vấn soạn thảo các văn bản liên quan đến nghĩa vụ dân sự như:
cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…

– Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng dân sự:
Hợp đồng mua bán, tặng cho…

– Tư vấn thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật;

– Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến nhà đất:
Xin cấp đất, thuê đất, Chuyển mục đích sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

– Tư vấn soạn thảo văn bản liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;

– Tư vấn soạn thảo các văn bản, hỗ trợ pháp lý liên quan đến tố tụng dân sự;

– Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài.;

– Tư vấn các vấn đề khác của pháp luật dân sự.

– Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình;

– Tư vấn, hoà giải ly hôn;

– Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;

– Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi.

– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi:
Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

– Cử luật sư đại diện:
Thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi trước cơ quan có thẩm quyền;

» Luật sư riêng cho cá nhân

Dịch vụ luật sư riêng cho gia đình: