Tội phạm tội loạn luân, cấu thành tội phạm

Tội phạm tội loạn luân, cấu thành tội phạm tội loạn luân như thế nào. Tội phạm tội loạn luân là việc quan hệ tình dục giữa những người thuộc dòng máu trực hệ với nhau. Việc quan hệ tình dục mang tính chất loạn luân là một hành vi nguy hiểm cho xã hội. Pháp luật quy định hành vi đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân.

Tội phạm tội loạn luân được quy định như thế nào?

1. Căn cứ pháp lý:

+ Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

2. Tội phạm tội loạn luân theo quy định Tại Điều 184 của bộ luật hình sự 2015 cụ thể như sau:

Điều 184. Tội loạn luân
Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”

Tội loạn luân được quy định trong bộ luật hình sự được xuất phát từ cơ sở khoa học của sự cần thiết phải tránh di truyền huyết thống có hại cho sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của con cái cũng như do yêu cầu của việc bảo vệ đời sống hạnh phúc của gia đình và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3. Phân tích cấu thành tội phạm tội loạn luân

– Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi luật định và có quan hệ huyết thống với người thuận tình giao cấu với mình.

Cần chú ý; Trường hợp hai bên đều thỏa mãn dấu hiệu năng lực trách nhiệm hình sự và dấu hiệu độ tuổi nói trên thì những người này đều là chủ thể của tội loạn luân.

– Khách thể của tội phạm

Hành vi phạm tội này không chỉ xâm hại tới thuần phong mỹ tục của dân tộc, hạnh phúc gia đình mà còn xâm phạm đến quan hệ xã hội nhằm đảm bảo sự phát triển bình thường của con cái.

– Mặt khách quan

Hành vi phạm tội là hành vi thuận tình giao cấu giữa những người cùng dòng máu về trực hệ (nghĩa là giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà với cháu nội, cháu ngoại); giữa anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.

Tội có cấu thành hình thức nên được coi là hoàn thành khi có hành vi thuận tình giao cấu giữa những người nói trên. Cần phải phân biệt hành vi tội này với các hành vi phạm tội trong các điều 111 (tội hiếp dâm), 112 (tội hiếp dâm trẻ em), 113 (tội cưỡng dâm), 114 (tội cưỡng dâm trẻ em), 115 (tội giao cấu với trẻ em) với tình tiết tăng nặng: “có tính chất loạn luân”.
Thứ tư, mặt chủ quan

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội biết rõ giữa mình và người thuận tình giao cấu với mình có quan hệ huyết thống.

3. Hình phạt

Tội loạn luân được coi là có mức độ nguy hiểm cao trong số các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình vì tính chất xấu xa, sự tác hại về nhiều mặt đến hạnh phúc gia đình và đạo đức. Do đó, điều luật quy định khung hình phạt có mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

» Luật sư tư vấn luật hình sự

» Tư vấn về xử phạt hành vi bán dâm

Tư vấn tội loạn luân.
Khi cần sử dụng dịch vụ tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: