Tên viết tắt trong ngành Công an

Tên viết tắt các cơ quan, tổ chức trong ngành Công an. Khi đọc tin tức, báo mạng, tài liệu có các ký hiệu như PC01, PC02, PC45, C46 là cơ quan nào của ngành công an không? Đó là những thắc mắc cần tìm hiểu, sau đây là những ký hiệu trong ngành công an.

Tra tên viết tắt trong ngành Công an

1. Tên viết tắt, ký hiệu các phòng của công an mới hiện nay

– Phòng Tham mưu (PV01)

– Thanh tra Công an Tỉnh (PX05)

– Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01)

– Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)

– Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03)

– Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04)

– Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05)

– Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06)

– Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07)

– Phòng Cảnh sát giao thông (PC08)

– Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09)

– Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10)

– Phòng Cảnh sát cơ động (PK02)

– Phòng Hồ sơ (PV06)

– Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (K02)

– Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị (PX03)

– Phòng Tổ chức cán bộ (PX01)

– Phòng An ninh đối ngoại (PA01)

– Phòng An ninh đối nội (PA02)

– Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03)

– Phòng An ninh kinh tế (PA04)

– Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05)

– Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06)

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08)

– Phòng An ninh điều tra (PA09)

– Phòng Hậu cần (PH10)

– Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (PV05)

2. Tên viết tắt của các cơ quan, tổ chức trong ngành Công an

TT

Tên viết tắt

Tên cơ quan, tổ chức

TT

Tên viết tắt

Tên cơ quan, tổ chức

KHỐI CƠ QUAN TRỰC THUỘC

KHỐI CÁC TỔNG CỤC

1

V11 Văn phòng Bộ

1

Tổng cục I Tổng cục An ninh

2

V24 Thanh tra Bộ Công an

2

Tổng cục II Tổng cục Cảnh sát

3

V22 Cục Tài chính

3

Tổng cục III Tổng cục Chính trị

4

V12 Cục Đối ngoại

4

Tổng cục IV Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật

5

V19 Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục Hành chính, Tư pháp

5

Tổng cục V Tổng cục Tình báo

6

V28 Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc   6 Tổng cục VI Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm

7

C66 Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

7

Tổng cục VII Tổng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội

8

A68 Cục An toàn mạng

8

Tổng cục VIII Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp

9

H43 Cục Kế hoạch và Đầu tư

BỘ TƯ LỆNH TRỰC THUỘC

10

H48 Cục Cơ yếu

1

K10 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

11

C67 Cục Cảnh sát giao thông

2

K20 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

12

V21 Viện Chiến lược và Khoa học Công an

TỔNG CỤC CẢNH SÁT
(Tổng cục II)

TỔNG CỤC AN NINH
(Tổng cục I)

1

C42 Cục Tham mưu cảnh sát

1

A63 Cục Bảo vệ chính trị I

2

C43 Cục Chính trị – Hậu cần cảnh sát

2

A64 Cục Bảo vệ chính trị III

3

C44 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

3

A65 Cục Bảo vệ chính trị II

4

C45 Cục Cảnh sát hình sự

4

A65 Cục Bảo vệ chính trị IV

5

C46 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ

5

A66 Cục Bảo vệ chính trị V

6

C47 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

6

A67 Cục Bảo vệ chính trị VI

7

C49 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường

7

A68 Cục An ninh mạng

8

C53 Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát

8

A69 Cục Ngoại Tuyến

9

C54 Viện Khoa học Hình sự

9

A70 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I

10

C64 Cục Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội

10

A71 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II

11

C72 Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

11

A72 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

TỔNG CỤC HẬU CẦN – KỸ THUẬT
(Tổng cục IV)

12

A98 Cục An ninh Cửa khẩu

1

H42 Cục Tham mưu Hậu cần – Kỹ thuật

13

A74 Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền

2

H44 Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp

14

A83 Cục An ninh Chính trị nội bộ

3

H45 Cục Quản lý xây dựng cơ bản và doanh trại

15

A84 Cục An ninh Tài chính tiền tệ và đầu tư

4

H46 Cục Quản lý khoa học công nghệ và môi trường

16

A85 Cục An ninh Kinh tế tổng hợp

5

H47 Cục Thông tin liên lạc

17

A86 Cục An ninh Nông nghiệp nông thôn

6

H50 Cục Y tế

18

A87 Cục An ninh Thông tin truyền thông

7

H51 Cục Quản trị

19

A88 Cục An ninh Xã hội

8

H52 Cục Kho vận

20

A89 Cục An ninh Tây Bắc

9

H56 Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ khí nghiệp vụ

21

A90 Cục An ninh Tây Nguyên

10

H57 Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ

22

A91 Cục An ninh Tây Nam Bộ

11

H59 Cục Quản lý công nghiệp an ninh và doanh nghiệp

23

A92 Cục An ninh điều tra

TỔNG CỤC CẢNH SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ HỖ TRỢ TƯ PHÁP
(Tổng cục VIII)

Cục Cảnh sát phòng, tội phạm buôn lậu (C74)

24

A93 Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh

1

C82 Cục Tham mưu – Chính trị

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ
(Tổng cục III)

2

C83 Cục Theo dõi thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

1

X11 Văn phòng

3

C85 Cục Quản lý phạm nhân trại viên

2

X12 Cục Tham mưu

4

C86 Cục Giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng

3

X13 Cục Tổ chức Cán bộ

5

C87 Cục Hậu cần, Kỹ thuật

4

X14 Cục Đào tạo

6

C88 Thanh tra Tổng cục

5

X33 Cục Chính sách

7

C91 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ

6

X15 Cục Công tác chính trị

CÔNG AN TP.HCM

7

X16 Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng

KHỐI AN NINH

8

X19 Nhà xuất bản Công an nhân dân

1

PA63 Phòng Bảo vệ chính trị 1

9

X21 Báo Công an nhân dân

2

PA65 Phòng Bảo vệ chính trị 2

10

X24 Tạp chí Công an Nhân dân

3

PA67 Phòng Bảo vệ chính trị 6

11

X25 Viện Lịch sử Công an Nhân dân

4

PA69 Phòng ngoại tuyến

12

X34 Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an nhân dân

5

PA71 Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II

13

T29 Học viện Chính trị Công an Nhân dân

6

PA72 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

14

T31 Học viện An ninh Nhân dân

7

PA81 Phòng An ninh kinh tế

15

T32 Học viện Cảnh sát Nhân dân

8

PA83 Phòng An ninh Chính trị nội bộ

16

T34 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

9

PA84 Phòng An ninh Tài chính – Tiền tệ – Đầu tư

17

T36 Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần

10

PA88 Phòng An ninh xã hội

18

T47 Trường Đại học An ninh nhân dân

11

PA92 Cơ quan an ninh điều tra

19

T48 Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

12

PA93 Phòng hồ sơ nghiệp vụ an ninh

20

T33 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

13

PB11     Phòng tình báo

21

T37 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II

KHỐI CẢNH SÁT

22

T38 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

1

PC44 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

23

T39 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

2

PC45 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội

24

T49 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân III

3

PC46 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ

25

T45 Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang

4

PC47 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

26

T52 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V

5

PC49 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường

27

T51 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI

6

PC50 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

CÔNG AN TỈNH

7

PC52 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm

KHỐI CƠ QUAN

8

PC53 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ

1

PV11 Phòng Tham mưu

9

PC54 Phòng Kỹ thuật hình sự

2

PV24 Thanh tra Công an Tỉnh

10

PC64 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chánh về trật tự xã hội

3

PC44 Văn phòng Cơ quan CSĐT

11

PC64B Phòng Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh

4

PC45 Phòng Cảnh sát hình sự

12

PK20 Phòng Cảnh sát bảo vệ

5

PC46 Phòng Cảnh sát kinh tế

13

PC67 Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường sắt

6

PC47 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

14

PC68 Phòng Cảnh sát đường thủy

7

PC49 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường

15

PC81 Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

8

PC50 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

16

PC81B Trại tạm giam Chí Hoà

9

PC52 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm

17

PC81C Trại tạm giam Bố Lá

10

PV27 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ

18

PK20E Trung đoàn Cảnh sát cơ động

11

PC54 Phòng Kỹ thuật hình sự

KHỐI HẬU CẦN

12

PC64 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

1

PH41 Phòng Hậu cần

13

PK20 Phòng Cảnh sát cơ động

2

PH41B Phòng viễn thông – tin học

14

PC67 Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường sắt

3

PV22 Phòng Tài chính

15

PC68 Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy

4

PH50 Bệnh viện Công an Thành phố Hồ Chí Minh

16

PC81 Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

KHỐI XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG

17

PX14 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ

1

PX13 Phòng Tổ chức cán bộ

18

PX15 Phòng Công tác Chính trị

2

PX14 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh

19

PX16 Phòng Công tác Đảng và Công tác Quần chúng

3

PX15 Phòng Công tác Chính trị – Công tác quần chúng

20

PX13 Phòng tổ chức cán bộ

4

PX15B Trung tâm thể thao Công an Thành phố Hồ Chí Minh

21

PA72 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

5

PX16 Phòng Công tác Đảng

22

PA62 Phòng Bảo vệ chính trị 1

6

PX21 Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh

23

PA65 Phòng Bảo vệ chính trị 2

7

PV11 Phòng Tham mưu

24

PA81 Phòng An ninh kinh tế

8

PV19 Phòng Pháp chế

25

PA84 Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư

9

PV24 Phòng Thanh tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh

26

PA88 Phòng Chống phản động và Chống khủng bố

10

PV28 Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

27

PA71 Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 2

TỔNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
(Tổng cục VII)

28

PA83 Phòng An ninh chính trị nội bộ

1

C62 Cục Tham mưu Cảnh sát quản lý hành chính

29

PA92 Phòng An ninh điều tra

2

C63 Cục Chính trị – Hậu cần

30

PA93 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ An ninh

3

C64 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

31

PV19 Phòng Pháp chế

4

C65 Cục Cảnh sát bảo vệ

32

PH41 Phòng Hậu cần – Kỹ thuật

5

C66 Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

33

PV22 Phòng Tài chính

6

C67 Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường sắt

34

PV28 Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

7

C68 Cục Cảnh sát đường thủy

TỔNG CỤC CẢNH SÁT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
(Tổng cục VI)

8

C69 Trung tâm Huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ

1

C42 Cục Tham mưu cảnh sát

9

C72 Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

2

C43 Cục Chính trị – Hậu cần

3

C44 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

4

C45 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội

5

C46 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ

6

C47 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

7

C48 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng

8

C49 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường

9

C50 Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

10

C51 Cục Cảnh sát Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại tuyến

11

C52 Cục Cảnh sát Truy nã Tội phạm

12

C53 Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát

13

C54 Viện Khoa học Hình sự

14

C55 Văn phòng Interpol Việt Nam

15

C56 Văn phòng Thường trực phòng chống tội phạm và ma túy

» Người bị tạm giữ có những quyền gì?