Công an nhân dân

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP

Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân. CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA...

Tên viết tắt trong ngành Công an

Tên viết tắt các cơ quan, tổ chức trong ngành Công an. Khi đọc tin tức, báo mạng, tài liệu có các ký hiệu như PC01, PC02, PC45, C46 là cơ quan nào của ngành công an không? Đó...

Thông tư 15/2022/TT-BCA: Được đăng ký xe máy tại công an xã

Thông tư 15/2022/TT-BCA: Được đăng ký xe máy tại công an xã. Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10...

Nghị định 41/2014/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Nghị định 41/2014/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân; Thanh tra viên và Cộng...

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol là gì?

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol là gì? Với sự tham gia của 190 nước, Interpol là cơ quan đầu não chuyên về điều tra, theo dõi, cung cấp tư liệu liên quan đến...

Bài viết mới