Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của các tỉnh, thành

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, có 42/63 tỉnh, thành thuộc diện sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Ngoài ra, còn có 4 tỉnh Bình Thuận, Kiên Giang, Sơn La, Tây Ninh dù không có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng đã đề nghị sắp xếp các xã theo diện khuyến khích.

Cụ thể kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính của các tỉnh, thành như sau:

Đang cập nhật

nguồn thuvienphapluat.vn