Phí đăng ký bản quyền tác giả

Phí đăng ký bản quyền tác giả bao nhiêu? Đăng ký bản quyền tác giả là việc làm cần thiết để ghi nhận quyền tác giả với cơ quan chức năng nhằm bảo hộ quyền tác giả tốt nhất cho quyền lợi của tác giả khi có tác phẩm.

1. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là từ 7 đến 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

2. Phí dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả:
Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả bao gồm lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho một bản quyền tác giả

+ Phí đăng ký bản quyền tác giả: 3.500.000 VNĐ (trọn gói)
Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn đồng.

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, không bao gồm VAT.

3. Giấy tờ cung cấp các giấy tờ sau:

+ 02 bản tác phẩm bản quyền (nếu là phần mềm thì ghi nội dung phần mềm vào trong đĩa).
+ 02 bản thuyết minh bản quyền in trên giấy đóng quyển (đóng dấu giáp lai nếu là công ty);
+ 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả (hoặc các đồng tác giả).
+ Giấy Ủy quyền (bao ho doanh nghiep.com cung cấp khi nhận được yêu cầu).

Nếu là công ty cung cấp thêm các giấy tờ:
+ 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu (trong trường hợp Tác giả đồng thời là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đứng tên chủ sở hữu tác phẩm (cung cấp khi nhận được yêu cầu).
+ Quyết định giao nhiệm vụ (cung cấp khi nhận được yêu cầu).

» Lợi ích khi đăng ký quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả: