Như thế nào là một lần đánh bạc, phạm tội đánh bạc nhiều lần?

Như thế nào là một lần đánh bạc, phạm tội đánh bạc nhiều lần? Trên thực tế để hiểu được một lần đánh bạc là không phải ai cũng hiểu, vì nhiều người vẫn nhầm lẫn khi xác định số lần đánh bạc, dẫn đến cách tính số tiền đánh bạc cũng khác nhau, tệ hại hơn là nghĩ mình không phạm tội đánh bạc dẫn đến bị Công an triệu tập về hành vi đánh bạc. 

Tư vấn thế nào là một lần đánh bạc, đánh bạc nhiều lần

1. Một lần đánh bạc

Một lần đánh bạc quy đinh tại điểm b khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP như sau: 

“b) Trường hợp đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa… thì một lần chơi số đề, một lần cá độ bóng đá, một lần cá độ đua ngựa… (để tính là một lần đánh bạc) được hiểu là tham gia chơi trong một lô đề, tham gia cá độ trong một trận bóng đá, tham gia cá độ trong một kỳ đua ngựa… trong đó người chơi có thể chơi làm nhiều đợt. Trách nhiệm hình sự được xác định đối với người chơi một lần đánh bạc trong các trường hợp này là tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để chơi trong các đợt đó. “

Như vậy, một lầm đánh bạc có thể hiểu người chơi có thể chơi làm nhiều đợt trong một khoảng thời gian có tính liên tục của một trò chơi như của một trận bóng đá, một kỳ đua ngựa, một lần mở thưởng. 

2. Phạm tội đánh bạc nhiều lần

Đánh bạc nhiều lần được quy đinh tại điểm c khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP: 

“c) Trường hợp đánh bạc từ hai lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự;”

Ngoài ra đánh bạc chuyên nghiệp đã được bãi bỏ theo bộ luật hình sự năm 2015.

» Luật sư tư vấn tội đánh bạc

» Cách xác định số tiền đánh bạc như thế nào?

Trên đây là tư vấn của luật sư về một lần đánh bạc và đánh bạc nhiều lần, nếu quý vị đang vướng vào việc đánh bạc xin liên hệ luật sư bào chữa đánh bạc: