Nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán

Nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán. Trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án theo thủ tục Tố tụng dân sự thì Thẩm phán thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tiến hành lập hồ sơ vụ án.
2. Quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
3. Quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự.
4. Tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật này; ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự.
5. Quyết định đưa vụ án dân sự ra xét xử, đưa việc dân sự ra giải quyết.
6. Quyết định triệu tập những người tham gia phiên toà.
7. Tham gia xét xử các vụ án dân sự, giải quyết việc dân sự.
8. Tiến hành các hoạt động tố tụng khác khi giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật này.

» Dịch vụ luật sư bào chữa

» Sơ đồ thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo cấp