Người gây tai nạn giao thông không phải ngồi tù khi nào?

Người gây tai nạn giao thông không phải ngồi tù khi nào? Lái xe gây tai nạn chết người không bị phạt tù, không bị xử lý trách nhiệm hình sự khi nào? là câu hỏi của nhiều người khi vướng vào vụ tai nạn giao thông đường bộ mà không biết phải làm thế nào? phạt hành chính hay phải đi tù? mặc dù tội giao thông là hành vi vô ý, có mức phạt nhẹ hơn so với các tội khác, nhưng chúng ta cần nắm các quy định của pháp luật để vệ quyền là lợi ích hợp pháp khi xẩy ra tai nạn giao thông. 

Người gây tai nạn giao thông không bị xử lý trách nhiệm hình sự khi nào? 

1. Đầu tiên ta phải xem quy định của pháp luật hình sự tại điều 260 BLHS 2015 về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ: 

“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%:

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Như vậy, mức tỷ lệ thương tật thấp hơn 61%, mức gây thiệt hại về tài sản dưới 100 triệu thì không áp dụng hình thức cưỡng chế của pháp luật phạt cải tạo, phạt tù. 

» Mức thiệt hại tai nạn giao thông sẽ quyết định khung hình phạt

2. Trường hợp nào lái xe gây tai nạn không phải ngồi tù khi:

2.1. Người tham gia giao thông chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi:

– Không chấp hành quy định về an toàn giao thông

– Gây ra hậu quả chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Bộ luật Hình sự. 

2.2. Ngoài ra còn áp dụng loại trừ trách nhiệm, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như:

– Sự kiện bất ngờ; Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự; Tình thế cấp thiết; Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên…. 

Do vậy, nếu chỉ gây hậu quả chết người nhưng không vi phạm quy định giao thông:
Đi đúng phần đường, đúng tốc độ… chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ thì sẽ không bị xử lý trách nhiệm hình sự. 

Lúc này, người gây ra tai nạn chỉ phải bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn. 

3. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông được xác định như sau: 

– Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường nhưng hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại thì không phải bồi thường. Người gây ra thiệt hại sẽ không phải bồi thường phần thiệt hại do người bị thiệt hại gây ra. 

– Các bên có thể thỏa thuận về: Mức, hình thức, phương thức bồi thường. 

– Các loại thiệt hại được đền bù nếu gây ra tai nạn chết người: 

+ Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

+ Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại;

+ Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị;

+ Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

+ Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

+ Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận…

» Người gây tai nạn giao thông như thế nào phải ở tù?

» Luật sư tư vấn tội vi phạm giao thông