Mua ô tô cũ nhưng chưa sang tên thì hợp đồng bảo hiểm của xe có còn hiệu lực không?

Mua ô tô cũ nhưng chưa sang tên thì hợp đồng bảo hiểm của xe có còn hiệu lực không?

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Thông tư 22/2016/TT-BTC nêu rõ: “Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới thì mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ vẫn còn hiệu lực đối với chủ xe cơ giới mới”.

Như vậy, với phần bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới, việc thay đổi người sở hữu không ảnh hưởng gì đến quyền lợi bảo hiểm TNDS.

Riêng với phần bảo hiểm tự nguyện (bảo hiểm vật chất, mất cắp, cháy nổ…), hầu hết các công ty bảo hiểm đều bảo lưu quyền lợi của bên mua xe trong thời hạn còn hiệu lực của giấy chứng nhận bảo hiểm. Nội dung này được ghi trong Bộ quy tắc bảo hiểm của phía doanh nghiệp bảo hiểm.

Tuy nhiên, riêng với Công ty Bảo hiểm Liberty có quy định là trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký giấy mua bán xe, bên mua xe phải làm văn bản gửi Liberty, đề nghị chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm từ chủ cũ sang chủ mới. Nếu bên mua xe không làm văn bản đề nghị chuyển nhượng, hợp đồng bảo hiểm Liberty sẽ chấm dứt hiệu lực từ thời điểm ký giấy bán xe.

Như vậy, khi mua xe cũ còn hiệu lực bảo hiểm, cần kiểm tra chủ xe cũ đang mua dịch vụ bảo hiểm của đơn vị nào, nếu do Liberty cung cấp thì phải làm văn bản đề nghị chuyển nhượng hợp đồng sang tên mình trong 15 ngày, nếu quá thời hạn nói trên, hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu.

Trên đây là nội dung mua ô tô cũ nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ theo quy định thì hợp đồng bảo hiểm của xe có còn hiệu lực không?

» Mua bảo hiểm xe máy có mấy loại

» Tư vấn luật giao thông