Luật sư tư vấn pháp luật dân sự

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự. Văn phòng công ty luật An Ninh tại Hà Nội và Sài Gòn tư vấn các lĩnh vực pháp luật dân sự như: Giao dịch dân sự, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế di sản, tranh chấp hợp đồng, tranh chấp tài sản, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

1. Luật sư tư vấn pháp luật dân sự như sau:

– Luật sư tư vấn luật đất đai:
Tư vấn về thủ tục về đất đai, xây dựng, chuẩn bị tài liệu về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin giấy phép xây dựng, tư vấn quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư.

– Tư vấn hợp đồng dân sự thông dụng như:
hợp đồng mua bán tài sản, trao đổi tài sản, tặng cho tài sản, vay tài sản, thuê tài sản, mượn tài sản, gửi giữ tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng ủy quyền, hứa thưởng và thi có giải.

– Tư vấn về giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự:
cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp.

– Tư vấn các giao dịch dân sự như đại diện, ủy quyền; thực hiện công việc không có ủy quyền; bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…

– Tư vấn thừa kế, phân chia di sản thừa kế.

– Tư vấn về hôn nhân & gia đình:
+ Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn trong nước và có yếu tố nước ngoài; tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng; phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân;
+ Quan hệ hôn nhân, quan hệ tài sản, phân chia quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục con cái, thủ tục ly hôn.
+ Tư vấn xác định quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên trong gia đình; nuôi con nuôi trong nước và có yếu tố nước ngoài; xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ; thủ tục cấp dưỡng, giám hộ giữa các thành viên của gia đình.

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự điện thoại:
0768.236.248 Chat Zalo

2- Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự:
Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp quan hệ pháp luật dân sự
+ Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản.
+ Tranh chấp về hợp đồng dân sự.
+ Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công  nghệ
+ Tranh chấp về thừa kế tài sản. Chia tài sản chung.
+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
+ Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy quyết định một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
+ Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó.
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định là một người mất tích hoặc đã chết…

3- Tư vấn các yêu cầu về dân sự:
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
+ Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
+ Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài; …

» Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự:
Khi quý vị gặp phải các vấn đề về dân sự cần được tư vấn pháp lý cho tình huống của mình xin hãy liên hệ với luật sư trình bày sự việc để được tư vấn cụ thể.