Luật sư tham gia trong vụ án hình sự

Luật sư tham gia trong vụ án hình sự, có vai trò tham gia trong việc giải quyết vụ án là rất cần thiết. Luật sư là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ khi bị xâm phạm.

Bào chữa cho bị can, bị cáo là hoạt động nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của người luật sư trong việc duy trì công lý.

Luật sư tham gia các nhóm tội:
– Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người
– Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân
– Các tội xâm phạm sở hữu
– Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
– Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
– Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm

Luật sư luôn sẵn sàng thực hiện các công việc:

  • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa cho người bị tạm giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã từ khi có quyết định tạm giữ;
  • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa cho bị can từ khi có quyết định khởi tố bị can;
  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử;
  • Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự;
  • Hướng dẫn thân chủ, khách hàng soạn thảo đơn kháng cáo, đơn đề nghị xin kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật.

Vai trò luật sư trong vụ án hình sự:
+ Luật sư tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo
+ Luật sư tham gia thu thập chứng cứ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp/ bào chữa cho bị can, bị cáo ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố:
Thông qua việc thực hiện các quyền năng tố tụng của mình theo quy định của pháp luật, Luật sư góp phần tích cực vào việc giúp cơ quan điều tra thu thập chứng cứ của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, không chỉ làm rõ chứng cứ có tội, tình tiết tăng nặng mà còn làm rõ những chứng cứ vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, hạn chế tình trạng oan sai và vi phạm thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra, tạo điều kiện cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. đó là nhiệm vụ cao cả của luat su gioi, luat su uy tin
+ Luật sư tham gia trong giai đoạn truy tố, luận tội, cáo trạng của Viện Kiểm sát:
Sự tham gia của Luật sư trong tố tụng không chỉ giúp bị can, bị cáo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà còn góp phần trong việc xác định sự thật khách quan của vụ án, giúp việc điều tra, truy tố và xét xử được nhanh chóng, chính xác, tránh làm oan người vô tội.
+ Luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án, chuẩn bị luận cứ bào chữa và xét hỏi, tranh luận tại tòa
+ Luật sư tham gia trong quá trình thực hiện trình tự thủ tục Tái thẩm, Giám đốc thẩm
+ Luật sư xác định căn cứ khiếu nại, đề xuất kháng nghị theo trình tự tố tụng luật định

Các luật sư hình sự có thể tham gia bào chữa hình sự tại:
+ Cơ quan điều tra các cấp;
+ Viện kiểm sát các cấp;
+ Tòa án nhân dân các cấp;

» Quyền và nghĩa vụ của luật sư bào chữa

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Luật sư tham gia trong vụ án hình sự