Luật sư làm việc với ngân hàng KASIKORNBANK Thái Lan

Trong chuyến thăm và làm việc của đại diện ngân hàng KASIKORNBANK tại Việt Nam, đại diện ngân hàng đã có buổi thăm và làm việc tại SB law.

Luật sư đã có buổi tiếp Ngài Chatuporn Boozaya-angool, trưởng đoàn và các đại biểu.

Mục tiêu của buổi tiếp đó là Ngân hàng muốn được hợp tác với một hãng luật có uy tín, có kinh nghiệm tư vấn đầu tư và tư vấn pháp lý nhằm tư vấn cho các dự án của các đối tác của ngân hàng tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, các luật sư trao đổi những kinh nghiệm và những vấn đề cần lưu tâm cho nhà đầu tư Thái Lan khi đầu tư tại Việt Nam.

Kết thúc buổi tiếp, đại diện ngân hàng đã có đánh giá rất cao kinh nghiệm như sau:

“…We, on behalf of KASIKORNBANK or KBank, would like to thank you for the opportunity to meet with you today. The meeting was a pleasant and professional experience.

We have learned more about your organization.
I hope that both of our organizations can benefit from a mutual and rewarding relationship. Thank you again for taking time out of your busy schedule to meet with us.
We are looking forward to strengthen our collaboration soon in the near future.
If we can ever be of assistance to you, please do not hesitate to call us….”

 » Tư vấn luật tài chính, Ngân hàng