Hội chợ việc làm và cơ hội thực tập ngành luật

Hội chợ việc làm và cơ hội thực tập ngành luật năm 2015-2016
Ngày 13/12/2015, nhận lời mời của của lãnh đạo khoa Luật thương mại quốc tế Đại học luật Hà Nội, luật sư công ty luật SB law đã có buổi tham dự Hội chợ việc làm và cơ hội thực tập ngành luật năm 2015-2016.

Tham gia hội trợ, có lãnh đạo của Đại học luật, lãnh đạo của khoa thương mại quốc tế và đông đảo các em sinh viên năm cuối cùng các đơn vị tuyển dụng khác.

Tại sự kiện này, cùng với các nhà tuyển dụng khác, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã nêu ra các nhu cầu tuyển dụng nhân lực là các luật sư, chuyên viên pháp lý của công ty luật SB law trong năm 2016, luật sư Hà khẳng định, SB law luôn chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Luật sư Hà cũng chia sẻ các kinh nghiệm cho các bạn sinh viên khi tiếp cận nhà tuyển dụng, các kỹ năng cần có của sinh viên.

Tại hội trợ, luật sư Hà cũng trực tiếp phỏng vấn các ứng viên và cam kết sẽ tuyển dụng 4 ứng viên phù hợp cho các vị trí thực tập của khối sở hữu trí tuệ và đầu tư nước ngoài.

SB law luôn quan niệm, ngoài vấn đề kinh doanh, doanh nghiệp rất quan tâm tới trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

» Công ty tư vấn luật tại Việt Nam

» Tư vấn pháp luật