Home Tòa án Hoà giải vụ việc dân sự

Tòa án Hoà giải vụ việc dân sự

Tòa án Hòa giải trong vụ việc dân sự là một thủ tục có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp đỡ các đương sự thỏa thuận với nhau trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Hòa giải tiền tố tụng tại: Trung tâm Hòa giải, Đối thoại

Công văn 55/TANDTC-PC 2018 xác định vụ việc hòa giải thành đối thoại thành

công văn 55/tandtc-pc năm 2018 về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành do tòa án nhân dân tối cao ban hành ÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Trình tự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng...

Điều 210. Trình tự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải 1. Trước khi tiến hành phiên họp, Thư ký Tòa án báo cáo Thẩm phán về sự có...

Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và...

Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo BLTTDS 2015 gồm hai vấn đề chứng cứ và hòa giải. Mục đích của phiên họp kiểm tra là nhằm...

Mẫu biên bản lấy lời khai của người làm chứng

Mẫu biên bản lấy lời khai của người làm chứng.  Mẫu số 02-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Mẫu đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán trong vụ án dân sự

Mẫu đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán trong vụ án dân sự. Mẫu đơn xin thay đổi thẩm phán là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc xin được thay đổi thẩm phán....

Mẫu biên bản hòa giải và biên bản hòa giải thành

Mẫu biên bản hòa giải (Mẫu số 34-DS) và mẫu biên bản hòa giải thành (Mẫu số 36-DS) của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Thủ tục hòa giải trong tố tụng dân sự

1. Các trường hợp vụ việc dân sự được công nhận là hòa giải thành Các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án và được Thẩm phán ra quyết định công nhận sự...

Bài viết mới