Gia hạn giấy phép lao động và thẻ tạm trú

Doanh nghiệp hỏi: Công ty tôi có một người nước ngoài làm việc, thẻ tạm trú và giấy phép lao động đều sắp hết hạn, công ty luật có thể tư vấn thủ tục gia hạn 2 giấy tờ trên?

Luật sư trả lời: Qua trao đổi sơ bộ với Bà, chúng tôi được biết Quý Công ty đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động và xin cấp Thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài làm việc tại Quý công ty.

 1. TƯ VẤN SƠ BỘ VỀ THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÀ XIN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƢỚC NGOÀI (LĐNN) LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
 2. Điều kiện cấp lại Giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Việt Nam

Theo quy định của Nghị định 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/09/2013, Giấy phép lao động hết hạn thuộc trường hợp cấp lại Giấy phép lao động. Để đƣợc cấp lại Giấy phép lao động, thì Quý công ty cần phải đáp ứng điều kiện:

Nộp hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lao động vào thời gian Giấy phép lao động cũ còn thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 15 ngày.

Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài. Cụ thể là được chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc sử dụng người LĐNN.

Để có được văn bản chấp thuận này thì Quý công ty cần phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận, bao gồm: Văn bản báo cáo giải trình đối với từng vị trí công việc mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được

Danh sách cụ thể cho từng vị trí đang tuyển dụng và vị trí tuyển mới.

Sau khi có được sự chấp thuận bằng văn bản của chủ tịch UBND TP.Hà Nội thì quý công ty mới bắt đầu nộp hồ sơ xin Giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Quý công ty.

Lưu ý: Hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người LĐNN đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐNN thì doanh nghiệp phải báo cáo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại Giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật Việt nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong Giấy phép lao động đã được cấp lại.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao Giấy phép lao động đã được cấp lại đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại Giấy phép lao động đó.

 1. Những trường hợp được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền);

Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt nam theo qui định của pháp luật;

Người nước ngoài có giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài;

Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt; Thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp thẻ).

Người nước ngoài xin thẻ tạm trú tại Việt Nam cần phải:

Giải trình mục đích rõ ràng về việc ở lại Việt Nam (Tùy từng trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép đầu tư, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Giấy phép lao động…)

Có văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh.

 1. CÁC TÀI LIỆU CẤN CHUẨN BỊ
 2. Tài liệu cần chuẩn bị cho hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động

Theo như thông tin mà Bà đã cung cấp, để chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động cho người LĐNN thì Bà và Quý công ty cần chuẩn bị những tài liệu sau:

Bản sao chứng thực Đăng ký kinh doanh của Quý công ty;

Bản Gốc Giấy phép lao động cũ;

Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ y tế;

Hợp đồng lao động ký kết giữa doanh nghiệp với người LĐNN;

Văn bản của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận sử dụng người LĐNN;

02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;

Giấy giới thiệu của Quý công ty.

 1. Tài liệu cần chuẩn bị cho hồ sơ xin cấp Thẻ tạm trú

01 bản photo hộ chiếu, thị thực còn giá trị (mang bản chính để đối chiếu), Loại thị thực được xin phải phù hợp với mục đích sang Việt Nam (Ví dụ đối với người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam có Giấy phép lao động thì phải xin thị thực loại làm việc (B3).

01 bản sao chứng thực hoặc bản photo (mang bản chính để đối chiếu) hồ sơ pháp nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bảo lãnh đề nghị cấp thẻ tạm trú, tùy trường hợp cụthể nộp giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Giấy phép thành lập VPĐD; Chi nhánh công ty (gồm giấy thông báo hoạt động); Giấy đăng ký mẫu dấu; 01 bản photo Giấy phép lao động (mang bản chính để đối chiếu), đối với trường hợp phải có giấy phép lao động;

Các trường hợp thân nhân đi kèm phải nộp giấy tờ chứng minh quan hệ như: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ gia đình….

02 ảnh cỡ 3X4

01 bản sao giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (Tùy từng trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép đầu tư, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Giấy phép lao động…).

III. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SB LAW

 1. Cách thức thực hiện:

SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ hỗ trợ thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động và làm thẻ tạm trú cho người LĐNN làm việc tại Quý Công ty, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Bà và Quý Công ty liên quan đến việc xin cấp lại Giấy phép lao động và xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Soạn thảo hồ sơ đề nghị chấp thuận gửi tới UBND TP.Hà Nội về doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người LĐNN.

Soạn thảo hồ sơ phục vụ việc xin cấp lại Giấy phép lao động;

Soạn thảo hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam;

Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp Giấy phép lao động và Thẻ tạm trú;

Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc kết quả và bàn giao cho Quý Công ty.

 1. Thời gian thực hiện:

Thời gian soạn hồ sơ đề nghị chấp thuận: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của SB Law.

Thời gian có được văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. Thời gian soạn hồ sơ cấp lại Giấy phép lao động: 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của SB Law.

Thời gian có kết quả xin gia hạn giây phép lao động: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Thời gian soạn thảo hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú: 04 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của SB Law.

Thời gian nhận được thẻ tạm trú: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan. SB Law sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động và xin thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài làm việc tại Quý Công ty.

 1. PHÍ DỊCH VỤ
 2. Phí dịch vụ cho việc cấp lại Giấy phép lao động

Phí dịch vụ: 14.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng). 10% VAT: 1.400.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm nghìn đồng).

Tổng phí dịch vụ sau thuế: 15.400.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm triệu bốn trăm nghìn đồng).

Tổng Phí dịch vụ sau thuế đã bao gồm phí nhà nước và phí dịch vụ cho SB Law; Phí dịch vụ, phí xin Giấy khám sức khỏe.

 1. Phí dịch vụ cho việc xin cấp Thẻ tạm trú

Phí dịch vụ: 9.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Chín triệu đồng).

10% VAT: 900.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm nghìn đồng).

Tổng phí dịch vụ sau thuế: 9.900.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín triệu chín trăm nghìn đồng).

Tổng Phí dịch vụ sau thuế đã bao gồm phí nhà nước và phí dịch vụ;

» Tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp

» Tư vấn pháp luật lao động