Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa

Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa

– Tư vấn thủ tục công bố sản phẩm:
+ Tư vấn những quy định pháp luật về công bố chất lượng sản phẩm
+ Tư vấn các thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
+ Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, các loại giấy tờ cần thiết cho công bố chất lượng sản phẩm
+ Kiểm tra đánh giá mức độ phù hợp của các loại giấy tờ
+ Tư vấn các vấn đề liên quan

– Đại diện Quý công ty hoàn tất các thủ tục công bố sản phẩm:
+ Soạn hồ sơ công bố sản phẩm cho Quý công ty
+ Đại diện khách hàng dịch thuật và công chứng những giấy tờ cần thiết
+ Đại diện nộp hồ sơ đi kiểm nghiệm mẫu để công bố
+ Đại diện theo dõi hồ sơ và đốc thúc tiến trình giải quyết hồ sơ nhanh cho doanh nghiệp
+ Đại diện nhận kết quả công bố sản phẩm cho doanh nghiệp

– Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bao gồm:
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh
+ Bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
+ Quy trình sản xuất sản phẩm của chủ cơ sở: vẽ riêng hoặc vẽ cùng với bản công bố sản phẩm (đối với sản phẩm sản xuất trong nước)
+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm những chỉ tiêu về chất lượng gồm chỉ tiêu chỉ điểm về chất lượng cũng như chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm được công bố phải do Phòng kiểm nghiệm công nhận
+ Mẫu sản phẩm phải có nhãn, có đóng dấu của doanh nghiệp
+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (bản sao)
+ Bản sao chứng nhận sở hữu hàng hóa (nếu có)

Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thì để làm công bố chất lượng sản phẩm, bạn phải làm Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Công bố chất lượng sản phẩm:
Công bố mỹ phẩm
Công bố mỹ phẩm trong nước
Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
Công bố lưu hành mỹ phẩm
Công bố thực phẩm
Công bố thực phẩm trong nước
Công bố thực phẩm nhập khẩu
Công bố chất lượng thực phẩm
Công bố thực phẩm chức năng
Công bố hương liệu thực phẩm
Công bố phụ gia thực phẩm
Công bố sản phẩm
Công bố hợp chuẩn
Công bố tiêu chuẩn cơ sở
Công bố tiêu chuẩn chất lượng
Công bố chất lượng sản phẩm
Công bố cà phê
Công bố rượu
Công bố sữa
Công bố men vi sinh
Công bố tiêu chuẩn dược phẩm
Công bố bánh kẹo
Công bố thuốc nhập khẩu…

» Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa: