Cung cấp dịch vụ pháp lý cho Ericsson Việt Nam

Ericsson Việt Nam là một công ty viễn thông thuộc tập đoàn Ericsson quốc tế. Trong quá trình kinh doanh tại Việt Nam, Ericsson mong muốn tìm được những đối tác pháp lý tin cậy để trợ giúp công ty trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Chúng tôi là một công ty luật, có kinh nghiệm và năng lực tư vấn cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia, đã được Ericsson Việt Nam lựa chọn để cung cấp dịch vụ pháp lý.

Đây là một tin vui bởi vì chúng tôi ngày càng tạo niềm tin và là đối tác pháp lý cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam.

Năm 2015, với sự hồi phục kinh tế, chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự thịnh vượng và phát triển của kinh tế Việt Nam thông qua hoạt động tư vấn pháp lý của mình.

» Tư vấn Hợp đồng