Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em

Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Theo như Công văn 68, để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung sau:

  • Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật;
  • Ngay khi tiếp nhận hồ sơ vụ án cần thụ lý, giải quyết theo đúng quy định tại Thông tư 02/2018/TT-TANDTC, trong quá trình xét xử phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi;
  • Chủ động phối hợp với cơ quan Công an và Viện kiểm sát cùng cấp ngay từ giai đoạn điều tra để xét xử kịp thời;
  • Báo cáo Tòa án nhân dân tối cao về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định tại Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn để kịp thời xử lý.

Chi tiết xem tại Công văn 68/TANDTC-PC được ban hành ngày 08/4/2019.

Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em
Công văn 68/TANDTC-PC

Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em
Công văn 68/TANDTC-PC

» Download: Công văn 68/TANDTC-PC

» Tư vấn tội hiếp dâm trẻ em