Cách nộp phạt nguội giao thông cho tài xế

Cách nộp phạt nguội giao thông cho tài xế như thế nào? Nộp phạt được nhiều tài xế quan tâm để hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt hành chính do lỗi vi phạm khi tham gia giao thông. Hiện nay có nhiều cách nộp phạt cho tài xế bao gồm: nộp trực tiếp, nộp qua online, nộp thông qua dịch vụ công ích. Dưới đây là chi tiết các cách nộp phạt nguội nhanh chóng nhất cho các tài xế. 

Hướng dẫn cách nộp phạt nguội giao thông cho tài xế

Phạt nguội là việc cảnh sát giao thông xử phạt qua camera được lắp đặt trên các tuyến đường. Căn cứ Điều 19 Thông tư số 65/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 4 Thông tư số 15/2022/TT-BCA, các cách nộp phạt nguội nhanh nhất dành cho cánh tài xế như sau: 

Cách 1: Nộp trực tiếp cho cảnh sát giao thông

Khi kiểm soát các phương tiện camera, nếu dừng được phương tiện để phạt nguội thì người vi phạm có thể nộp phạt trực tiếp cho cảnh sát giao thông.

Lưu ý: Người vi phạm chỉ được nộp phạt nguội trực tiếp cho cảnh sát giao thông nếu lỗi vi phạm giao thông bị phạt tiền đến 250.000 đồng (với cá nhân) hoặc 500.000 đồng (với tổ chức).

Cách 2: Nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước

Với hình thức nộp phạt nguội này, người vi phạm có thể nộp thông qua hai cách thức:

Nộp trực tiếp tại trụ sở Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc mở tài khoản. Thông tin về trụ sở hoặc ngân hàng này sẽ được ghi cụ thể tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

– Chuyển khoản vào số tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trên biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Cách 3: Nộp phạt thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Theo đó, người vi phạm đăng ký với công an bằng cách ghi vào mặt sau của biên bản vi phạm và đến bưu điện gần nhất để đăng ký, nộp tiền vi phạm cùng phí dịch vụ bưu điện đến công an có thẩm quyền xử phạt.

Cách 4: Nộp phạt online

Để được nộp phạt online, người vi phạm có thể lựa chọn một trong hai kênh online để nộp phạt là:

– Dịch vụ công của Bộ Công an tại địa chỉ: dichvucong.bocongan.gov.vn

– Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn

Thông qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an:

Bước 1: Truy cập https://dichvucong.bocongan.gov.vn/ và đăng nhập bằng tài khoản được cấp từ cổng dịch vụ công quốc gia. 

Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký sau đó đăng nhập vào cổng dịch vụ công bộ công an. 

 

Cách nộp phạt nguội giao thông cho tài xếBước 2: Chọn mục Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. 

 

Cách nộp phạt nguội giao thông cho tài xếBước 3: Chọn Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

 

Cách nộp phạt nguội giao thông cho tài xếBước 4: Chọn Nộp hồ sơ và thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống để nộp phạt theo thứ tự sau đây:

 
Cách nộp phạt nguội giao thông cho tài xế

Cách nộp phạt nguội giao thông cho tài xế– Nếu tra cứu theo mã Quyết định: Tích chọn mục “Cảnh sát giao thông” => nhập số quyết định => nhập mã bảo mật.

– Nếu tra cứu theo biên bản vi phạm: Nhập “Số biên bản” => nhập “Họ tên người dân vi phạm” => tích chọn mục “Cảnh sát giao thông” => chọn theo “tỉnh/thành phố” => chọn “đơn vị lập biên bản xử phạt” => chọn “ngày vi phạm” => nhập mã bảo mật.

– Chọn “Tra cứu” sẽ hiện ra thông báo các nội dung: Số Quyết định xử phạt, ngày ra quyết định xử phạt, hành vi vi phạm, số tiền phạt.

– Chọn hình thức “thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt” hoặc “thanh toán và nhận kết quả tại nhà” (đối với trường hợp thanh toán và nhận kết quả tại nhà thì người vi phạm phải có tài khoản truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia).

– Nhận giấy tờ tại nhà hoặc tại cơ quan xử phạt.

Thông qua cổng dịch vụ công quốc gia:

Bước 1: Truy cập vào trang web của cổng dịch vụ công quốc gia

 

Cách nộp phạt nguội giao thông cho tài xếBước 2: Chọn “thanh toán trực tuyến” và làm theo hướng dẫn dưới đây

Cách nộp phạt nguội giao thông cho tài xế
Cách nộp phạt nguội giao thông cho tài xế

Cách nộp phạt nguội giao thông cho tài xếTrên đây là hướng dẫn cách nộp phạt nguội giao thông cho tài xế

» Cần làm gì khi bị Cảnh sát giao thông dừng xe