Các mẫu đơn về đất đai

Các mẫu đơn về đất đai cho người sử dụng đất. Người sử dụng đất cần thực hiện các thủ tục như: cấp Sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động, đề nghị tách thửa, khiếu nại đất đai,… thì cần phải biết các loại đơn để hoàn thiện hồ sơ.

Các mẫu đơn về đất đai cho người sử dụng đất:

1. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

– Người dân có nhu cầu sử dụng đất thông qua việc xin giao đất hoặc cho thuê đất;
– Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Download: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

2. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ).

– Khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Sổ đỏ lần đầu;
– Khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Sổ đỏ lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất;
– Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Sổ đỏ.
Download: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3. Đơn khiếu nại về đất đai.

– Khi khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.
Download: Mẫu đơn khiếu nại về đất đai

4. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Khi đăng ký biến đối với trường hợp đã được cấp Sổ đỏ hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:
– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;
– Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất…
Download: Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

5. Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa:

– Khi có nhu cầu tách thửa, hợp thửa.
Download: Mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa

6. Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ:

– Khi người sử dụng đất có nhu cầu cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ trong các trường hợp như: Sổ đỏ được cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng; có nhu cầu cấp đổi sang giấy chứng nhận mới…
Download: Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ

7. Mẫu danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất:
– Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu;
– Đăng ký và cấp Sổ đỏ lần đầu;
– Đăng ký, cấp Sổ đỏ lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất;
– Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Sổ đỏ đã cấp.
Download: Danh sách người sử dụng chung thửa đất

8. Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất:
Download: Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất

9. Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai:

– Khi các bên tranh chấp đất đai không tự hòa giải được hoặc hòa giải ở cơ sở không thành thì phải có đơn đề nghị UBND cấp xã tổ chức hòa giải.
Download: Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

10. Đơn xin thông tin đất đai:

– Khi người dân muốn biết thông tin về tình trạng pháp lý, quy hoạch của thửa đất cần làm Mẫu đơn xin thông tin đất đai. » Mẫu Đơn xin thông tin đất đai

11. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

– Khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình: Nhà ở riêng lẻ; sửa chữa, cải tạo…
Download: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

12. Đơn đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội

– Người thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội mà có nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi.
Download: Mẫu đơn đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội

» Tư vấn luật Đất đai qua điện thoại