Án lệ Việt Nam

Án lệ Việt Nam. Cập nhật các án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua về án lệ Việt Nam: Án lệ Dân sự, án lệ Hình sự, án lệ Hành chính, án lệ Giao thông, án lệ Đất đai Nhà ở, án lệ Thừa kế, án lệ Thương mại Quảng cáo, án lệ Bảo hiểm, án lệ Lao động Tiền lương, án lệ Hôn nhân gia đình, án lệ Tài chính Ngân hàng.

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc...

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông...

Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ...

Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm, được Hội đồng Thẩm phán Tòa...

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin...

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông...

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương...

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17...

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau...

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10...

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt...

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội Tham ô tài sản, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10...

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ...

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội Giết người, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018...

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết Có tính chất côn đồ trong tội...

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết Có tính chất côn đồ trong tội Giết người có đồng phạm, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm...

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng...

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự...

Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua...

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho...

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C)...

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ, được Hội đồng Thẩm...

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập...

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng...

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện...

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/10/2016 và được công bố...

Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình...

Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, được Hội đồng Thẩm phán Tòa...

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất...

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại, được...

Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác...

Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước 01/7/1991, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 03 tháng 10 năm 2016 và...

Bài viết mới