Văn bản luật giao thông

Văn bản luật giao thông, Luật giao thông đường bộ, Nghị định, Thông tư - Mục: Tư vấn luật giao thông | Luật sư tư vấn Tội giao thông.

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT tổ chức quản lý vận tải hành khách hàng hóa bằng...

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT tổ chức quản lý vận tải hành khách hàng hóa bằng xe ô tô dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá...

Tổng hợp văn bản liên quan đến giao thông đường bộ

Tổng hợp văn bản liên quan đến giao thông đường bộ. Các văn bản luật giao thông đường bộ gồm: Luật giao thông đường bộ, các Nghị định hướng dẫn trong lĩnh vực đường bộ và liên...
cấp và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, nhu cầu sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài ngày càng tăng. Chính vì vậy, ngày 06 tháng 07 năm 2015,...

Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT

Thông tư số 2/2023 ban hành vào tối ngày 21/03/2022. Theo Bộ Giao thông Vận tải, các loại xe mới 100%, chưa qua sử dụng, sẽ được miễn kiểm định lần đầu. Tuy nhiên giới hạn thời...

Thông tư 01/2016/TT-BCA nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung tuần tra, kiểm...

Thông tư 01/2016/TT-BCA nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ. BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không

Nghị định 92/2015/NĐ-CP quy định về các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không; đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; lực lượng kiểm soát an ninh hàng...

Nghị định 03/2021/NĐ-CP bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe...

Nghị định 03/2021/NĐ-CP bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.  CHÍNH PHỦ _______ Số: 03/2021/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 15 tháng 01...

Nghị định 171/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường...

Nghị định 171/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu...

Quyết định 933/QĐ-BYT đo nồng độ cồn trong máu

Quyết định 933/QĐ-BYT Quyết định này Quy định về đo nồng độ cồn (Etanol) trong máu áp dụng trong các bệnh viện.  BỘ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –...

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới...

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cơ...

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị...

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Nghị định 100/2019/NĐ-CP về giao thông...

Thông tư 58/2020/TT-BCA quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện...

Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành BỘ CÔNG AN-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT kiểm định phương tiện giao thông đường bộ

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT hướng dẫn kiểm định phương tiện giao thông đường bộ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 16/2021/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 12 tháng 08...

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ. Quy chuẩn này quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ, bao gồm: hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín...

Bài viết mới