Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, tại nhà. Luật Phòng chống ma túy 2000 sửa đổi bổ sung 2008, cai nghiện ma túy gồm tự nguyện và bắt buộc,  người có nhu cầu được cai nghiện tại nhà, gia đình thì phải đăng ký.

Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

1. Những ai được cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, tại nhà:

Cai nghiện ma túy là việc sử dụng các biện pháp điều trị, tư vấn, học tập, lao động, rèn luyện nhằm giúp cho người nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhận thức, tâm lý và hành vi, nhân cách trở về tình trạng bình thường.

Theo quy định tại Điều 26a, Luật Phòng chống ma túy 2000 sửa đổi bổ sung 2008, cai nghiện ma túy gồm tự nguyện và bắt buộc với các hình thức:
– Cai nghiệm ma túy tại gia đình
– Cai nghiện ma túy tại cộng đồng
– Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nguyện

Trong đó, việc cai nghiện ma túy tại nhà áp dụng với những người tự nguyện đi cai nghiện trong thời gian từ 06- 12 tháng do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ.

Ngoài ra, Điều 8 Nghị định 94/2010/NĐ-CP cũng quy định đối tượng tự nguyện cai nghiện tại gia đình là người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng, tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình.

3. Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình:

Để được cai nghiện tự nguyện tại nhà, người bị nghiện, gia đình hoặc người giám hộ của người nghiện chưa thành niên phải có trách nhiệm đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo đó, Điều 9 Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định hồ sơ phải nộp để đăng ký bao gồm:
– Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình
– Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy
– Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy

Trong đó, nội dung đơn đăng ký phải có:
Tình trạng nghiện ma túy, các hình thức cai nghiện đã từng tham gia, tình trạng sức khỏe, cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại nhà.

Đơn này có thể do bản thân người bị nghiện, gia đình hoặc người giám hộ của người nghiện ma túy viết và nộp.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại nhà, tổ công tác thẩm tra hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại nhà.

Sau đó, quyết định này phải được gửi đến cá nhân, gia đình người cai nghiện, tổ trường tổ công tác, tổ trưởng tổ dân cư nơi người nghiện ma túy cư trú.

3. Mẫu đơn đề nghị được cai nghiện tự nguyện tại nhà:

Download: Mẫu đơn đề nghị được cai nghiện tự nguyện tại nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ……….tháng ……….năm 20………

ĐƠN XIN CAI NGHIỆN MA TUÝ TỰ NGUYỆN TẠI GIA ĐÌNH

                                    Kính gửi: (1) …………………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………………………………………….………………..…………………..
Sinh ngày ……. tháng …….. năm …………
Quốc tịch: ……………… Dân tộc …………… Tôn giáo ……………………………………
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ……………….. do ……………….. cấp ngày ……… tháng ………. năm…………
Hộ khẩu thường trú:……..……………….……………………………..………………………………………..
Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………..………………………………………..
Nghề nghiệp: …………………………………………………………..………………………………………….
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………..……………………………………………..
Họ và tên, tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở của bố: ……………………………………..……………….
………………………………………………………………..…………………………………………
Họ và tên, tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở của mẹ:………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………
Họ và tên, tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở của anh chị em ruột:…………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………….
Họ và tên, tuổi, nghề nghiệp của các con:……………………………….…………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………
Do nhận thức chưa đầy đủ nên tôi đã sử dụng ma tuý loại ……. từ năm ……. hiện nay tôi đang nghiện ma tuý loại ………………………..… bằng hình thức  (2) ………………………..
Nay tôi làm đơn này xin được cai nghiện ma tuý tại gia đình bằng hình thức tự nguyện, với thời gian cai nghiện là ……. tháng.

Trong thời gian chữa bệnh, cai nghiện tại gia đình, tôi xin cam kết:
– Sẽ nghiêm túc thực hiện cai nghiện để đạt được kết quả tốt
– Thực hiện đúng quy định về quy trình cai nghiện và chịu sự quản lý, theo dõi của gia đình
Tôi xin chấp hành nghiêm những cam kết trên. Nếu vi phạm, tôi xin chịu các hình thức xử lý theo quy định.

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (1) ……………………………… xem xét, giải quyết./.

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG            NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                            (Ký ghi rõ họ, tên)

Hướng dẫn cách viết đơn
(1) Bởi thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, nơi người bị nghiện cư trú nên người bị nghiện phải gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
(2) Liệt kê các loại ma túy mà người nghiện đang sử dụng cùng với các hình thức sử dụng như: Tiêm, chích, hút,…

Trên đây là Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

» Luật sư chuyên tư vấn, bào chữa tội ma túy

» Luật sư bào chữa vụ án ma túy