Pháp luật quốc phòng

Pháp luật quốc phòng. Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang làm nòng cốt

No posts to display

Bài viết mới