Mẫu đơn xin nhận lại xe, tang vật bị tạm giữ trong vụ án giao thông

Mẫu đơn xin nhận lại xe, tang vật bị tạm giữ trong vụ án giao thông. Trong khi tham gia giao thông, mọi người luôn chấp hành đúng quy định pháp luật về an toàn giao thông. Tuy nhiên không thể tránh khỏi lỗi vô ý mà hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc có thể tạm giữ xe để điều tra. 

Mẫu đơn xin nhận lại xe bị tạm giữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 ………ngày……tháng……năm…… 

ĐƠN XIN NHẬN LẠI XE BỊ TẠM GIỮ

(V/v xe bị tạm giữ tại Quyết định số…..)

Kính gửi: Công an huyện/Quận:…………………..

Tôi tên là:……………………………….

Ngày tháng năm sinh:………………………………………

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:…………………………

do ………………………..cấp ngày:………………

Nơi cấp:………………………………………………………………….

Nơi đăng ký thường trú:…………………………………………

Hôm nay, tôi viết đơn này để trình bày vấn đề như sau:

Vào ngày….tháng…năm….khi đang lưu thông trên đường tại vị trí…….. Vì lúc đó lái xe không tập trung tôi đã va chạm với chiếc xe mang biển kiểm soát:…………….. do anh……………….. đang điều khiển. Sau đó cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xem xét và lập biên bản. Kết luận lỗi thuộc về tôi về hành vi………………… gây ra hậu quả……………………….

tôi đã tiến hành thỏa thuận về mức bồi thường cho anh………………… và thực hiện việc bồi thường.

Sau đó tôi cũng đã tiến hành đi nộp phạt theo biên bản xử lý vi phạm hành chính số……..

Nay tôi viết đơn này để đề nghị bên cơ quan công an xem xét lại vụ việc và cho tôi xin lại chiếc xe vi phạm mang biển kiểm soát……………. để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống.

Kính mong quý cơ quan xem xét. Tôi xin chân thành cảm 

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. ĐƠN YÊU CẦU TRẢ LẠI TÀI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU TRẢ LẠI TÀI SẢN

Kính gửi: ……………………………………………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………..

CMND: ……………………….. cấp tại………….. ngày ……………………………..

HKTT:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này nhằm trình bày một việc như sau:

Ngày … tháng … năm … , tôi có lưu thông trên đoạn đường… Phường… Quận … thành phố …, tôi có đâm vào …, cơ quan cảnh sát giao thông đã đến lập biên bản và chụp lại hiện trường và lập hồ sơ, kết luận lỗi gây tai nạn là do tôi ………………. (ghi cụ thể lỗi tham giam giao thông), gây thiệt hại cho bên kia………………………… (mô tả thiệt hại về người, và tài sản nếu có), trong quá trình tham gia giao thông tôi có đầy đủ giấy phép lái xe và đăng ký xe, tôi có đầy đủ giấy tờ theo quy đinh.

Đến nay tôi và gia đình ông/bà …………….. – gia đình người bị thiệt hại đã thỏa thuận với nhau về mức độ bồi thường, và hai bên đã ký kết văn bản đồng ý bồi thường và có xác nhận của……………

Sau đó, tôi đã đến công an nộp phạt theo đúng quy định về hành vi ……………. của tôi, và cơ quan công an đã lập biên bản và xử phạt hành chính tôi.

Hôm nay, ngày… tháng…. năm, tôi làm đơn này, đề nghị cơ quan công an cho tôi xin chiếc xe của tôi ra, xe của tôi mang biển số….. mang tên tôi là……

Tôi xin chân thành cám ơn.

Hà Nội, ngày………… tháng…….. năm…………

Người làm đơn
(đã ký)